Vad menas med A conto?

A conto är en typ av fakturering som vanligtvis sker som förskottsbetalning och utgör på samma gång en delbetalning. Om man som företag tillämpar á conto så innebär det att den slutliga betalningen kommer att ske när arbetet är utfört. A conto-fakturan fungerar således som ett slags underlag i väntan på att arbetets färdigställande.
Alla belopp som fakturerats med á conto kommer att avräknas i den slutliga fakturan och beloppen ska även redovisas och bokföras. Samtliga á conto-betalningar ska ha momsen inräknad och den ska redovisas i samma period som betalningen sker. Oftast sker á conto-betalningar månadsvis eftersom det rör sig om delbetalningar, men kan också förekomma på annat vis.

Då används á conto

A conto är inte en faktureringsform som brukar appliceras hur som helst. Ofta sker det i samband med höga betalningsbelopp alternativt långa uppdrag som kan dra ut på tiden. Man kan fakturera med á conto-faktura både för fastprisprojekt och tidsprojekt alternativt materialprojekt. Underlagen innehåller samma principer men med lite olika informationer.
Särskilt vid långvariga uppdrag är det ofta säkrare att fakturera med förskottsbetalning, istället för att vänta på att arbetet slutförs och kanske riskera att kunden inte vill eller kan betala för sig. Fakturerar ett företag med á conto så är det vanligtvis förbestämt i en betalningsplan där fakturorna skickas efter vissa tidsinsatser.
  • A conto används som delbetalning och som förskottsbetalning på samma gång när företag utför uppdrag åt kunder som kan vara långa och innebära stora belopp
  • Oftast faktureras á conto ut månadsvis och fungerar som underlag för en kommande slutfaktura
  • A conto kommer från italienskan och betyder ”på löpande räkning” på svenska

Vilka branscher använder sig av á conto?

Alla branscher som tar för vana att utföra långdragna uppdrag åt kunder, brukar använda sig av á conto-fakturering. Detta handlar ofta om byggbranschen eller hantverksbranschen, alternativt tjänsteföretag som utför långa projekt på ett eller annat vis. Även advokatbyråer kan dra nytta av á conto-fakturering.

Är á conto detsamma som delfakturor?

Ja, det är mycket riktigt. A conto sammanfattas som delfakturor och när den slutgiltiga fakturan dimper ned på posten, så regleras samtliga á conto-betalningarna och man gör avdrag i den slutgiltiga summan. På samma gång är en á conto-faktura en icke-definitiv faktura som utgör underlag tills vidare.

Vad är skillnaden mellan proforma-faktura och á conto?

A conto och proformafakturor liknar varandra men proformafakturor sker vanligen vid export och är likaledes fakturor på hela beloppet, medans á conto utgör delbelopp som dras av i slutfakturan. Vid proforma ska ju vanligtvis heller inte kunden står för leverans eller kostnader och är således befriad från betalning.

Hur sker bokföring av moms vid á conto-betalning?

A conto-fakturor ska beläggas med moms men själva redovisningen av momsen sker först när företaget fått betalt, alternativt betalat själv. Vid kontantmetoden bokför man således som i vanliga fall, men om faktureringsmetoden istället används, så redovisas momsen som om man skulle tillämpat kontantmetoden.

Vad ska en á conto-faktura innehålla?

En á conto-faktura ska enligt lag innehålla samma uppgifter som en vanligt faktura, med skillnaden att den består av ett delbelopp som baseras på slutförandeprocent eller timing. Du kan även ta med föregående delbetalningar och skapa minustecken framför etc. Många datasystem har fakturaförslag för olika á conto-fakturor.