A-skatt

A-skatt är den skatt som dras från löntagares inkomster, direkt av arbetsgivaren. Alla som har en anställning i Sverige, eller får ut pension, ska betala A-skatt. I vissa fall kan näringsidkare också betala denna typ av skatt, eller FA-skatt om de kombinerar en anställning med att driva eget företag.

Skatteverket tar emot skatteinbetalningarna och fattar även beslut kring de olika skatteformerna. Du ser på ditt lönebesked exakt hur mycket A-skatt som dragits från din lön. Du som har A-skatt kan få ut en A-skattsedel från Skatteverket som bevis på att du beskattas på detta vis.

Ibland, till exempel om du har flera arbetsgivare, kan det hända att den A-skatt som betalas in blir för låg. Detta kan leda till att du måste betala in mer skatt till Skatteverket när slutskatten beräknats. Detta görs året efter att du hade de aktuella inkomsterna.

  • A-skatt är en svensk skatt som betalas på löne- och pensionsinkomster
  • A-skattare kan begära en A-skattsedel hos Skatteverket
  • A-skatten betalas in preliminärt och kan justeras påföljande år
  • Vid A-skatt dras den preliminära skatten från lönen av arbetsgivaren
  • Vid A-skatt betalar arbetsgivaren in sociala avgifter och egenavgifter för den anställde
  • Om det dragits för lite A-skatt från dina inkomster behöver du betala in kvarskatt
  • Om det dragits för mycket A-skatt från dina inkomster får du skatteåterbäring

Hur fungerar A-skatt?När du är anställd betalar din arbetsgivare A-skatt

A-skatt är den skatt som arbetsgivare drar direkt från löntagarens inkomster. Alla som har en anställning i Sverige ska betala A-skatt. Näringsidkare kan också betala denna typ av skatt om de av något skäl inte får eller önskar använda F-skatt. För anställda som även driver företag gäller FA-skatt.

Skillnaden mellan A-skatt och F-skatt är att vid A-skatt betalar arbetsgivaren in den preliminära skatten samt sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) och egenavgifter för den anställde. Näringsidkare som har F-skatt betalar själva in den preliminära skatten, och betalar även in egenavgifter och eventuellt arbetsgivaravgifter (om det gäller ett aktiebolag).

Skatten betalas in till Skatteverket, som även fattar beslut som rör de olika skatteformerna. Vid beslut om preliminär A-skatt får du en A-skattsedel, som kan ses och skrivas ut på Skatteverkets hemsida eller beställas via beställningstjänsten. Du behöver ibland visa för en arbetsgivare att du har en A-skattsedel.

Preliminär och slutlig A-skatt

Att A-skatten är ”preliminär” betyder att den dras i förväg, direkt från löntagarens lön. Det syns på lönebeskedet hur mycket A-skatt som dragits. Den slutliga skatten räknas sedan ut i samband med självdeklarationen som lämnas till Skatteverket en gång om året, under våren. Självdeklarationen gäller det föregående årets inkomster.

Efter att självdeklarationen lämnats in kan Skatteverket bekräfta att rätt belopp betalats i skatt, eller justera om så inte är fallet. Av den anledningen kan du som löntagare behöva betala kvarskatt om du inte betalat in tillräckligt mycket skatt enligt Skatteverkets uträkning. Om du i stället betalat in för mycket i skatt får du skatteåterbäring.

Beskedet om slutskatt kan komma vid olika tidpunkter under året, och du har därefter en tidsfrist på dig att betala in resterande belopp för att den slutliga skatten ska vara korrekt. En anledning till att din A-skatt har blivit för låg kan vara att du har flera arbetsgivare på olika arbetsplatser.