En A-skattsedel är ett bevis på att du är godkänd för betalning av A-skatt och alltså kan ha en anställning. Arbetsgivare behöver ibland se en a-skattsedel. Alla som betalar A-skatt i Sverige kan begära ut en A-skattsedel hos Skatteverket.

På A-skattsedeln framgår namn, adress och personnummer för den person dokumentet gäller. Dessutom syns vilket år utskriften gjordes, aktuellt län och kommun, samt skattetabell. Det framgår även att det är ett beslut om preliminär A-skatt, som ska visas upp för den som betalar den aktuella personen ersättning för arbete.

A-skatt och A-skattsedel

A-skatt, egentligen anställlningsskatt, är en svensk skatt som dras från löne- och pensionsinkomster. Om du har en anställning dras a-skatten direkt av arbetsgivaren. Det är Skatteverket som fattar beslut kring skattesatser, bland annat beslut om preliminär A-skatt. När ett sådant beslut fattats kan en A-skattsedel skrivas ut som bevis. Detta kan göras via Skatteverkets webbplats och på initiativ av den anställde, som även är den som ansöker om A-skatt om det krävs.

FA-skattsedel

Äldre man på caféOm du är anställd, och samtidigt driver ett företag, ska du betala FA-skatt, och då får du också en FA-skattsedel, även om du sällan kommer att ha behov av ett fysiskt, utskrivet dokument. Om du har FA-skattsedel betalar du F-skatt på dina inkomster från näringsverksamheten, och din arbetsgivare drar skatten på dina inkomster från anställningen (d.v.s. din lön). Du som har FA-skattsedel ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Utifrån deklarationen gör myndigheten en beräkning av hur mycket du ska betala i skatt varje månad. Denna månatliga betalning motsvarar den beräknade årliga preliminärskattten, delat med tolv.

Om du har FA-skattsedel är det viktigt att du hänvisar till F-delen av denna när du tar uppdrag i din näringsverksamhet. Skriv gärna på offerter och fakturor att ditt företag har F-skattsedel.

När du registrerar din enskilda näringsverksamhet hos Skatteverket kan du också göra en ansökan om FA-skatt. Om du senare behöver ändra från FA- till F-skattsedel, eller tvärtom, kan du göra det genom att logga in på Verksamt.se med Bank-ID. Det går även att använda Skatteverkets blankett Ändringsanmälan (SKV 4639). Tänk på att du i dessa situationer ofta också behöver lämna preliminär inkomstdeklaration, för att undvika att du betalar för mycket eller för lite i skatt.

SA-skattsedel

Om du har A-skattsedel kan du, efter beslut hos Skatteverket, få betala en särskild form av anställningsskatt, SA-skatt. Denna typ av skatt innebär att arbetsgivaren betalar A-skatt för dig som anställd, men att du själv måste betala in det som inte täcks av de inbetalningar som arbetsgivaren gör. Personer som kan få SA-skattsedel är de som omfattas av något av följande:

 • Personer anställda av utländska arbetsgivare, som saknar fast driftställe i Sverige.
 • Delägare i handels- eller kommanditbolag.
 • Företagare eller näringsidkare som inte har F-skattsedel, för att det inte fått den än, de inte är godkända för F-skatt, eller för att deras F-skattsedel har återkallats.
 • Personer som har inkomster som inte täcks av A-skatten, såsom inkomst av kapital eller fastigheter.

Har du SA-skattsedel beräknas skatten preliminärt för hela året. Du får sedan ett belopp som du ska betala varje månad – lika mycket varje gång – och vid slutet av året stäms beloppet du har betalat av mot din verkliga skatt. Denna skatt beräknas när du lämnat in din inkomstdeklaration året därpå.

Utländska medborgare kan behöva a-skattsedel

Svenska personer behöver oftast inte ansöka om a-skatt, men en utländsk person som kommer till Sverige för att arbeta som anställd kan behöva göra en ansökan. När en utländsk medborgare har ett arbetstillstånd och ska stanna i Sverige i minst sex månader kan beslut fattas om A-skatt och personen kan få en A-skattsedel. När det gäller utländska personer som får en anställning i Sverige, behövs ett beslut om preliminär A-skatt om anställningen gäller någon som befinner sig i Sverige i sex månader eller längre, och arbetar som anställd under hela eller delar av den tiden. Den som faller inom denna kategori behöver alltså ha en A-skattsedel.

Den anställda ansöker själv om A-skatt hos Skatteverket och kan få en A-skattsedel om ansökan beviljas. För att kunna få ett beslut om preliminär A-skatt måste personen först ha ett tillstånd för att arbeta i Sverige. Om det gäller en utländsk person sköts alla beslut kring tillstånd för arbete av Migrationsverket.

Frågor och svar om A-skattsedel

Vad är en A-skattsedel?

En A-skattsedel är ett bevis på att du ska betala A-skatt. Du får en A-skattsedel i ditt namn när Skatteverket fattar beslut om preliminär A-skatt. A-skattsedeln kan ses vid inloggning på Skatteverkets hemsida och beställas via beställningstjänsten. Via Skatteverkets e-tjänst kan du även skriva ut A-skattsedeln på egen skrivare.

När behövs en A-skattsedel?

De flesta arbetstagare har inget behov av att ha en utskriven A-skattsedel, men som nyanställd kan du behöva lämna in en A-skattsedel till din arbetsgivare som bekräftelse på skattesats. Detta görs för att arbetsgivaren ska veta att du är godkänd för A-skatt. A-skattsedel krävs också av utländska medborgare, för att visa att de har tillstånd att arbeta i Sverige.

Hur ordnar jag en A-skattsedel?

Om du betalar A-skatt kan du skriva ut en A-skattsedel på Skatteverkets webbplats. Du kan även använda Skatteverkets blankett SKV 4000LA för att beställa ett bevis på att du betalar A-skatt.

Vilken information finns på A-skattsedeln?

A-skattsedeln innehåller information som löntagarens namn, adressen där hen är folkbokförd, och vilken skattetabell som gäller för personen.

A-skattsedel - Sammanfattning

 • En A-skattsedel är ett bevis för beslut om preliminär a-skatt
 • På din a-skattsedel framgår att du ska betala a-skatt
 • A-skattsedeln kan beställas eller skrivas ut via Skatteverkets hemsida
 • Beslut om preliminär a-skatt fattas innan en a-skattsedel kan skrivas ut
 • Ansökan om beslut om a-skatt görs hos Skatteverket
 • A-skattsedel behöver ibland visas upp för arbetsgivare
 • För att kunna få en a-skattsedel behöver du ha tillstånd att arbeta i Sverige