Een ABC-kalkyl är detsamma som en självkostnadskalkyl, med några få viktiga skillnader. ABC-kalkylen är betydligt mer modern och används främst för större företag. Anledningen till detta är att metoden är betydligt mer kostsam; å andra sidan med hjälp av den kan man få en större överblick över kostnaderna. ABC-kalkylering är en metod som gör det möjligt för företag att räkna ut vad det kostar att tillverka en produkt. Här tittar man inte bara på kostnader för t.ex. materialet som krävs, utan kostnaderna beräknas utifrån aktiviteter. Aktiviteterna kan t.ex. handla om tillverkningen av produkten, men även kostnader för den planering som krävs.

En bättre förståelse för verksamheten

Majoriteten av alla företagare vill ha en så stor förståelse för sin verksamhet och sitt företag som möjligt. Genom att använda ABC-kalkyl kan detta göras på ett detaljerat sätt. Med hjälp av denna metod har företagare möjlighet att få en rättvisare bild om hur kostnaderna är fördelade kring en produkt. På grund av att ABC-kalkyler är tidskrävande och kostsamma är det fortfarande betydligt fler företag som väljer att använda sig av någon av de enklare kalkylmodellerna. Vad man väljer är naturligtvis en smaksak, men det går inte att sticka under stol med att ABC-kalkylering underlättar när man vill titta på lönsamhet.

Frågor och svar om ABC-kalkyler

 • Vad är skillnaden mellan en ABC kalkyl och självkostnadskalkyl?
  När man använder självkostnadskalkyler tittar man vanligtvis på de direkta kostnaderna som en produkt kräver för att tillverkas. Med en ABC-kalkyl börjar man istället bakifrån, tittar på slutprodukten och ser vilka aktiviteter som skapade kostnader i samband med att produkten framställdes.
 • Vilka premisser har ABC-kalkylen?
  Man brukar säga att det finns tre stycken premisser som ligger till grund för ABC-kalkylering.

   1. Din verksamhet eller företag ska ha som mål att producera varor/tjänster
   2. Tjänsten eller produkten som produceras bygger på aktiviteter
   3. Aktiviteterna som krävs för att tillverka produkten kräver ekonomiska resurser och kostar pengar
 • Kan alla företag använda ABC-kalkylering?
  Det finns ingen lag som säger att ABC-kalkylering endast kan användas av större företag, däremot är det betydligt vanligare. Metoden är kostsam att införa och kräver dessutom väldigt mycket tid att genomföra och därför är det många som ser självkostnadskalkyler mer behändiga och enklare att hantera.
 • Finns det några nackdelar?
  Att tillämpa ABC-kalkyl kan för många kännas klurigt och att lära sig processen tar tid. Många menar att det svåraste är att hitta antalet aktiviteter, men även att det kan vara svårt att få fram exakt vilka kostnadsdrivarna kan vara. Ju mer detaljerad en kalkyl är, desto bättre skildrar den dock verkligheten.
 • Passar ABC-kalkylen för mitt företag?
  Om man vill använda sig av ABC-kalkylen eller inte är upp till varje företag att själv bestämma. Metoden kommer med många fördelar, men självkostnadskalkyler brukar i många fall vara tillräckliga och fungera bra för alla typer av verksamheter. Det är behoven som avgör vad man bör välja.

ABC-kalkylering - Sammanfattning

 • ABC-kalkyl är en modernare version av självkostnadskalkyler.
 • ABC-kalkyl gör det möjligt för dig att få en detaljerad inblick i hur ditt företag fungerar och hur lönsamma dina produkter verkligen är.
 • Det vanligaste är att större företag använder ABC-metoden då den är både kostsam för företaget och i mycket tidskrävande att tillämpa.