Flödesschema som visar affärshändelser hos ett företagInom bokföring används begreppet affärshändelse. En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar ett företags resultat eller ekonomiska ställning. Inbetalningar, utbetalningar och skuldsättning räknas alla som affärshändelser. Enligt Bokföringslagen ska alla affärshändelser bokföras och dokumenteras med underlag. Det är viktigt att ha koll på vad som räknas som affärshändelser så att företaget drivs enligt lagen.

  • Affärshändelse är ett begrepp som används inom bokföring.
  • En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som dokumenteras i ett företags bokföring.
  • En affärshändelse påverkar de ekonomiska resultaten hos ett företag.
  • Ett exempel på en affärshändelse är en försäljning.
  • In- eller utbetalningar och upptagande av lån räknas som affärshändelser.
  • Enligt Bokföringslagen ska alla företagets affärshändelser bokföras.
  • Affärshändelser kan vara antingen registrerade eller uppskattade.

Vad är en affärshändelse?

En affärshändelse är en registreringsbar ekonomisk transaktion som påverkar ett företags resultat eller ekonomiska ställning. Det är alltså ett bokföringsbegrepp, som enkelt uttryckt beskriver alla de händelser som påverkar ett företags ekonomi. En betalning eller försäljning är exempel på affärshändelser, liksom upptagandet av ett lån.

Affärshändelser är alltid händelser som direkt påverkar företagets resultat eller situation. De kan vara antingen registrerade eller uppskattade. När det gäller registrerade affärshändelser finns det ett tydligt belopp för händelsen, medan uppskattade affärshändelser har ett uppskattat belopp. Även egna tillskott till till företaget eller uttag ur företaget räknas som affärshändelser.

Affärshändelser i bokföringen

Enligt Bokföringslagen ska alla affärshändelser bokföras. Detta gäller exempelvis fakturor som skickas till kunder, fakturor som betalas till leverantörer, olika former av skuldsättning, samt när moms återbetalas från Skatteverket. Bokföringen ska dokumenteras, vilket betyder att det ska finnas ett underlag. Underlaget kan vara till exempel ett kvitto, en faktura eller ett kontoutdrag.

När det gäller avskrivningar är det värt att hålla lite extra koll på vad som gäller. En beräkning av årets avskrivning är till exempel inte en affärshändelse, utan affärshändelsen uppstår vid själva investeringen eller transaktionen som ligger till grund för en avskrivning. Detsamma gäller vid nedskrivning av kundfordran, då affärshändelsen äger rum när fakturan utförs.