Alla företag har en affärsidé.Affärsidé

En affärsidé är helt enkelt en vision eller en tanke om en tjänst eller vara som flera skulle kunna ha nytta av på ett eller annat sätt. Affärsidén är den grund företaget vilar på och alla företag har en sådan även om den inte finns nedskriven på papper. Affärsidén hjälper företaget att kunna ta rätt beslut, samt att finna fokus. Om man vill att företaget ska lyckas måste man se till att det finns en bra och hållbar affärsidé bakom företaget. Om man skriver ner idén bakom företaget på papper blir det lättare för företaget att kunna beskriva vad verksamheten handlar om både inom företaget och för en eventuellt framtida kund. Genom detta blir det också mycket enklare att kunna sälja en vara eller en tjänst till en potentiell kund.

Affärsidéns innehåll i helhet

När det gäller en affärsidé bör den beskriva det behov eller den tjänst som företaget ska uppfylla på marknaden. Idén ska kort sagt formulera vad det är företaget ska sälja. Affärsidén ska också ta upp vilka kunder företaget riktar sig till samt vilka som kan tänkas köpa de tjänster och produkter företaget erbjuder, samt deras geografiska lokalisering. Idén måste också innehålla vad det är som gör företaget unikt. Affärsidén ska ge svar på flera olika frågor samt ge information om potentiella köpare.

En affärsidé ska också tydligt klargöra vilket syfte företaget har och vilka behov företaget ska tillfredsställa gällande tjänster eller produkter. Ibland kan man få en idé från klar himmel, och den kan utformas till ett bra företag. Andra idéer kan behöva lite extra hjälp på traven. Det kan vara bra att fundera över och utgå från vad man är bra på och brinner för. Man kan också leta efter något som man vill uppdatera och ge en bättre funktion. Allt detta bör komma fram i affärsidén.

Hur viktig är idén?

När det gäller att driva ett företag är det viktigt att företaget har ett tydligt fokus och ett mål man siktar mot. Det är här affärsidén kommer in i bilden och är mycket viktig. Idén klargör nämligen hela företagets vision och verksamhet och det är denna idé som är grunden för företaget. Det är affärsidén som gör att man tydlig kan se varför företaget existerar. Det kan därför vara mycket bra att lägga lite extra tid på att skapa och formulera idén.

Det kan också vara bra att testa idén så man vet om den är bra och verkligen håller. Det kan till exempel vara bra att diskutera idén med någon som kan marknadsföring och ekonomi. Då kan man gå igenom flera olika möjligheter. Det är också bra att fundera över hur marknaden för de varor eller tjänster företaget kommer att erbjuda, förändras. En viss tjänst kan ha stor efterfrågan just nu, men sedan vara helt onödig något år framåt i tiden.