Affärsplan

Om man har en tanke kring något som andra skulle kunna ha nytta av har man kommit på en bra affärsidé. Det är på denna ett företag vilar på. Det är bra att skriva ner idén på papper och på så sätt skapa en affärsplan. Den gör det enklare att både själv se vad verksamheten innebär, men också kunder har lättare att se vad företaget ska göra. Detta gör försäljning av tjänster eller varor enklare. En affärsplan finns hos alla företag, men det är inte alla företag som har den nedskriven på papper. Planen hjälper företaget att ta beslut och finna fokus. För att verksamheten ska fungera och gå bra i praktiken är det bra att ha en väl utarbetad idé eller plan som presenterar både företagets mål och syfte.

Affärsplanens innehåll som helhetAffärsplan på anslagstavla

När man skapar en affärsplan ska den beskriva behoven som varan eller tjänsten tillgodoser på marknaden. Planen ska också formulera vad som säljs, samt vilka kunder som ses som potentiella och var de rent geografiskt befinner sig. Det bör också framgå vad det är som gör just detta företags vara eller tjänst helt unik. Affärsplanen ska besvara frågor som hur, vad, åt vem samt varför företaget ska bedriva sin verksamhet. Planen ska helt enkelt beskriva företagets grund och verksamhet som helhet.

Planen ska också klargöra företagets syfte samt presentera vilket behov som finns av det som företaget ska sälja eller göra. Många affärsidéer kommer som en blixt från en klar himmel och kan direkt skrivas ner i en affärsplan. Andra idéer kan behöva lite hjälp på traven. Det kan vara värt att fundera över vad man är bra på och vad man gillar att göra. Detta kan bli en bra idé och det kan också presenteras på ett bra sätt i affärsplanen.

Hur viktig är affärsplanen?

Om man ska starta eller har startat ett företag råder det absolut ingen tvekan om att man behöver ett fokus samt ett mål med företaget. Då är affärsplanen mycket viktig eftersom den på ett bra och tydligt sätt klargör vilket syfte som finns med företaget, samt dess vision. Den tydliggör varför företaget existerar och man kan alltid lita sig emot planen. Det kan alltså vara en bra idé att lägga lite extra tid och energi på att skiva ner sin affärsplan.

En affärsplan kan också vara mycket bra att ha om man behöver gå tillbaka och titta på företagets förväntade omsättning eller liknande. Om man söker bidrag eller lån för företaget kan också en bra affärsplan vara det som gör skillnad på om man får lånet eller inte. Man måste ha en konkurrenskraftig plan, och det är genom den låneföretag kan se om företaget har potential att kunna lyckas. Kort sagt kan man alltså säga att affärsplanen är extremt viktig för företaget.