Varför skall man ha ett Affärssystem?

Tack vare den digitala utvecklingen används numera allehanda affärssystem som underlättar markant för företag att bokföra, registrera och behandla diverse information. Ett affärssystem är således ett IT-system för att hantera information klart, snabbt och tydligt och slippa utföra alltför mycket manuellt arbete, administration och tidskrävande uträkningar. Exempel på affärssystem är Fortnox, Visma och Hogia.
Dessa system byggs upp i moduler som i sin tur besitter olika stöd för bokföring, redovisning, fakturahantering, lagerhantering, orderläggningar och en rad andra områden som företaget har nytta av. Det brukar också gå bra att integrera olika affärssystem så att dessa kan kombineras på bästa sätt och ta del av varandras information, s.k kringsystem.

Så är affärssystem relevant för dig

Det har visat sig att affärssystemens egenskaper förbättrar avsevärt för företag, både tidsmässigt och rent funktionellt. Produktivitet, målsättning och effektivitet har nått toppen på många områden och har även förbättrat kundkontakter, affärsrelationer och beslutsfattande överlag. Dock är det givetvis viktigt att personalen har god koll på dem.
Vissa företag som det börjat gå dåligt för har beskyllt affärssystem för att var boven i dramat, men egentligen är det mycket svårt att veta om det helt enkelt rör sig om okunskap eller dåligt installerade system. Och faktum är att de moderna systemen hör till den nya generationens företag som inte kan leva utan dem.
  • Affärssystem är olika IT-system som med hjälp av kopplade databaser lagrar och hanterar information inom alla tänkbara områden
  • Det utvecklas många affärssystem på marknaden idag och det går även att komplettera dem med kringsystem, där informationen hämtas automatiskt
  • I de flesta fall har affärssystem visat sig vara oumbärliga för företag som får mer tid över till annat

Hur väljer jag rätt affärsystem?

Detta är något som varje företag själv måste utvärdera och analysera genom att se till de specifika behoven. Ett avancerat affärssystem kostar nämligen en slant i det långa loppet och är en stor investering, men har dock visat sig vara mycket lönsamt. Ställ först frågan hur mycket du själv vill göra.

Hur gör jag om affärssystemet brakar ihop?

Om du inte själv är ett datasnille av rang, är det oerhört viktigt att du köper ditt affärsystem med underhåll och support som tillval. Välj ett supportavtal där installation och demonstration av programmet ingår samt grundlig hjälp vid brister. Kolla även att deras kundtjänst har telefon, chatt m.m.

Vilket är bäst - molnbaserade system eller installerade system?

Båda två har sina för- och nackdelar men i ärlighetens namn ligger molnbaserade system i ropet och är också det som företag helst införskaffar. Det ger dig fri tillgång med internetuppkoppling och du kan arbeta mobilt. Installerade affärssystem är dock mindre känsliga för krångel när internetuppkopplingen strular.

Finns det anpassade affärssystem för tjänsteföretag/handelsföretag?

Ja och det finns en del skillnader mellan dem. Systemen för tjänster designas på ett sådant sätt att de kan hantera avancerade projekt och olika tjänster och maximera utnyttjandet av resurser, samt hantera tid och kostnader. Inom handelsföretag gäller det att hitta system som fokuserar på leverans, lager och logistik m.m.

Finns affärssystem för mindre företag?

Ja, även här går det att hitta sitt favoritsystem som anpassas efter företagets storlek. Den största skillnaden märks främst i att småföretag hellre väljer kompletta lösningar i systemen istället för att komplettera. Det blir både enklare och billigare och det innehåller också funktioner som kan läggas till allteftersom verksamheten växer.