En agentur innebär, en av upphovsägaren, tilldelad rättighet att marknadsföra och distribuera en produkt eller tjänst på en bestämd marknad. Agenturen ger  rätten att profitera på någon annans upphovsrätt eller upphovskydd på den bestämda marknaden.

Ofta hör vi ordet som en del av ett sammanhang för att visa vilken inriktning agenturen har. Några exempel är mode-, skådespelare- eller artistagentur men det behöver inte bara vara kreativa yrken. Driver du en agentur arbetar du med att förmedla varor och tjänster för ett projekt som någon annan har rättigheter till. Du förser din uppdragsgivare med arbetskraft. Ofta finns en pool dit arbetssökande inom exempelvis modellbranschen kan söka till. När du sedan får in ett uppdrag väljer du ut några passande personer ur din pool som du sedan presenterar för projektledaren eller annan lämplig person. Det är ett yrke som handlar om matchning och du måste ha fingertoppskänsla och kunna hantera både arbetssökande och kunder till dig. Det är ett spännande yrke att driva en agentbyrå eftersom det är så komplext.

Vad gör egentligen en agent?

Om du arbetar på en agentur kan du vara agent. Det innebär att du har rättighet att sälja ett annat företags produkter, varor eller tjänster. Agenten eller agenturen har åtagit sig ett uppdrag åt ett företag där dessa rättigheter ska vara reglerade. Agentens uppgift är att hitta rätt person eller personer för jobbet. Om du har ensamrätt att förmedla personer till ett visst företag, en så kallad huvudman heter det att du är generalagent. Då har ingen annan agentur rätt att förmedla personal till denna huvudman.
En agentur är ett företag som förser andra företag med varor och tjänster till deras projekt.
Att arbeta som agent är ett gediget jobb och liknar i mångt och mycket att driva sin egna rekryteringsverksamhet och handlar om att bygga upp sin kandidatbank. Du behöver dels få in företag som du ska rekrytera åt, samtidigt som du behöver attrahera kandidater som vill vara med i just din agentur. I vissa fall är du endast en förmedlare men andra agenturer anställer och hyr sedan ut personalen till kunden. Då blir ditt arbete än mer omfattande eftersom du då även behöver ta hela personalansvaret.

Avtal och betalning

Om du driver en agentur eller är agent vilket du kan vara på frilansbasis utan att ha ett registrerat företag, ska ett agentavtal skrivas mellan dig och kund när samarbetet inleds. Där ska det framgå vad kunden vill ha för typ av tjänst eller vara levererad, när detta ska kunna presenteras, vilken din lön är samt om du är generalagent. Den lag som reglerar vad som ska stå i avtalet är lagen om handelsagentur som i folkmun kallas för agentlagen.

Som agent får du betalt av din huvudman och om du anställer din egna personal är det av dessa pengar som du då tar av. Vanligtvis är lönen provisionsbaserad vilket innebär att du som agent får din lön av uppdragsgivaren först när du har kunnat leverera enligt önskemål. Om uppdragsgivaren blir en återkommande kund kan det bli så att du kan få en fast lön som istället är baserad på arbetstimmar. Det kommer du och din huvudman i så fall överens om.