En aktie är en andel i ett aktiebolag, som ger ägaren tillgång till vissa rättigheter. Det finns flera olika typer av aktier och olika former av investeringar, som det kan vara viktigt att känna till innan ett eventuellt aktieköp. Ett exempel är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier. Många aktieägare vill tjäna pengar på sina köp, vilket sker antingen genom att aktierna ökar i värde för att därefter säljas, eller genom att företaget delar ut en del av sin vinst till sina aktieägare. Förutsättningar som utdelning, tidigare vinst och förväntad vinst är därför aspekter av ett bolags verksamhet som det är bra att vara medveten om före en investering görs. Aktier kan vara ett alternativ till långsiktigt sparande eller till andra former av investeringar med förväntan om avkastning på lite längre sikt.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett bolag, vilket gör att du som aktieägare räknas som delägare i bolaget. För bolaget är det ett sätt att finansiera sin verksamhet. All aktiehandel är elektronisk och registreras i databaser. Aktier kan köpas i företag som är aktiebolag och som är börsnoterade, vilket innebär att de finns tillgängliga för aktieköp på börsen eller annan plattform. Aktierna köps via en mäklare, en bank eller ett institut, och du blir därefter registrerad som aktieägare i registret över ägare. Som aktieägare har du en rätt till bolagets tillgångar och till att ta del av bolagets vinst.
Det finns olika typer av aktier som medför olika rättigheter i bolaget. A-, B- och C-aktier, som även kallas stamaktier, är vad som oftast åsyftas när man talar om aktier. De brukar ge möjlighet till olika typer av inflytande i företaget, till exempel rätten att rösta på bolagsstämma. Varje bolag bestämmer vilka rättigheter de olika aktietyperna medför. Preferensaktier är en annan aktietyp, som innebär så kallad företrädesrätt. Det betyder att ägare av preferensaktier har rätt till ett bolags tillgångar eller vinst före ägare av stamaktier, vilket är relevant vid konkurs eller likvidation.

Hur kan man tjäna pengar på aktier?

Ett skäl att bli aktieägare är möjligheten att tjäna pengar på köpet, när värdet på dina aktier stiger kan du sälja för mer än du köpte aktierna för. Ett annat sätt att tjäna pengar som aktieägare är genom aktieutdelningar, vilket innebär att bolaget delar ut en del av vinsten till sina aktieägare, som då kan välja att ta ut den i pengar eller återinvestera i fler aktier. Bolaget bestämmer vid bolagsstämma hur stor del av vinsten som ska delas ut. Aktiehandel har blivit ett vanligt alternativ till andra investeringar och till att spara pengar på bankkonto.

Alla företag gör inte utdelning till sina aktieägare. Aktiebolag som går med vinst kan välja att behålla vinsten för att investera i verksamheten. Investerar du i aktier med avsikten att få en löpande, passiv inkomst är det bra att köpa aktier med utdelning eftersom du inte behöver sälja för att tjäna pengar. Det kan vara klokt för den som investerar i utdelningsaktier att sprida sina investeringar över olika branscher och att planera långsiktigt. Kurserna, och därmed värdet på aktierna, kan variera en hel del på kort sikt, men sådana investeringar ger oftast pengar tillbaka på lång sikt.