Aktieägaravtalet är det avtal som tecknas och fastslås mellan alla, eller somliga av de aktieägare som ingår i ett aktiebolag. Många konfunderar detta avtal med en bolagsordning, och till stor del är det också samma sak. Dock är ett aktieägaravtal inte lika transparent som en bolagsordning, eftersom det kan hemlighållas för tredje part.

I små aktiebolag innebär det ofta att de som skriver ett kompanjonsavtal eller ett aktieägaravtal, dessutom är parter. Det är ett bra sätt för att reducera risken för konflikter, och det är inte minst en bra idé inom aktiebolag som ägs av familjemedlemmar eller vänner. Aktieavtal innehåller ofta hembudsförbehåll för aktier, bostadsrätter eller annat.

Reglerar samarbetet aktieägarna emellan

Ett aktieägaravtal är ett sätt att upprätthålla ett gott samarbete mellan de olika aktieägarna. Detta avtal ska upprättas tillsammans med en bolagsordning som man kan begära ut från Bolagsverket, samt ta hänsyn till aktiebolagslagen. Aktieägaravtalet är mycket praktisk vid tvister, när onödiga kostnader uppstår samt vid eventuella konflikter.

Det finns egentligen inga regler för hur avtalet bör se ut och vad det ska innehålla, detta är upp till aktiebolagets delägare. Avtalsfriheten är ett faktum, men vissa punkter brukar innefatta styrelseval, VD, finansiering, vinst, hembudsförbehåll, drag-along, tag-along, ägarförändringar, rättigheter, skyldigheter, principer, disponering av aktier och annat som kan vara viktigt.

Ingående exempel på vad som innefattas i ett aktieägaravtal

AktieägaravtalLåt oss sammanställa en lista med några exempel i punktform.

 • Överlåtelse av aktier
 • Rösträtt
 • Regler angående konkurrens
 • Vad som gäller vid ev. konkurs
 • Vad som gäller vid dödsfall
 • Sekretess
 • Regler om utomståendes budläggning
 • Auktion, budgivning (gäller om någon ska lösas ut)

Frågor och svar om aktieägaravtal

 • Vad är hembudsförbehåll som vanligtvis ingår i bolagsordningen?
  Ett hembudsförbehåll eller en hembudsklausul, är en viktig regel som ingår i en bolagsordning. En sådan klausul innefattar bestämmelser om att aktieägare inte kan överlåta aktier hur som helst till en annan person. Om en delägare t.ex. vill sälja sin del kan en annan aktieägare återköpa/köpa aktierna eller andelen.
 • Vad är tag-along och drag-along?
  Detta är andra typer av klausuler som brukar ingå i ett aktieägaravtal. Drag-along är ett sätt för de stora aktieägarna (majoritetsägarna) att få andra aktieägare att sälja av sina aktier på samma villkor som de själva. Tag-along betyder att 1 aktieägare vid aktieförsäljning ska låta andra delägare sälja samtidigt, med samma villkor.
 • Är det exakt samma innehåll i en bolagsordning som i ett aktieägaravtal?
  Mycket är detsamma men inte allt. För det första ska bolagsordningen vara synlig och registrerad hos Bolagsverket och för det andra kan man inte ta med samtliga bestämmelser som råder inom aktiebolaget som man kan i aktieägaravtalet, eftersom hemligheter inte får förekomma i bolagsordningen.
 • Är aktieägaravtal samma sak som kompanjonsavtal?
  Ja, aktieägaravtalet heter med annat namn kompanjonsavtal. Ett liknande avtal finns i handelsbolag som skriver ned liknande punkter och regler. Om man lyssnar till namnet kompanjonsavtal, kan man också höra att det låter betydligt mer privat och sekretessbelagt, samt innehållandes mer överenskommelser än till exempel bolagsordningen.

Aktieägaravtal - Sammanfattning

 • Ett aktieägaravtal skrivs mellan aktieägarna i ett aktiebolag och är ungefär detsamma som en bolagsordning, men kan dock inte begäras ut av Bolagsverket
 • Aktieägaravtalet är kort och gott till för att upprätthålla en kontroll och en ordning inom bolaget
 • Avtalet sammanställs enligt aktiebolagets egna synsätt och måste också ta hänsyn till aktiebolagslagen