Aktiebolag är en av sju olika företagsformer i Sverige. Det är den näst vanligaste typen av företag, efter enskild firma. Vanligt är att en enskild firma omvandlas till ett aktiebolag (genom avveckling och nybildande). Till skillnad från enskild firma så har inte ägarna något personligt ansvar för företagets förbindelser såsom företagets skulder (dock kan detta förhandlas bort). Det kan också förekomma ett obegränsat antal delägare genom att vem som helst kan köpa andelar i form av aktier. För att starta denna form av företag så behöver man ha minst 50 000 kronor som blir aktiebolagets aktiekapital. Annan egendom än pengar kan även räknas in i aktiekapitalet. Detta ska värderas av en revisor som upprättar en apportegendom. Läs mer om hur denna företagsform styrs och vilka regler som gäller för styrelsen och styrandet.

Så styrs aktiebolaget

Ett aktiebolag ska ha en styrelse, och ibland ska det finnas med en verkställande direktör (VD). Styrelsen ska ha minst en eller två ledamöter och minst en suppleant. Ett annat alternativ kan vara tre ledamöter. Oftast är de personer som plockas in i styrelsen erfarna personer med gedigen kunskap inom olika områden för att bredda aktiebolagets nätverk och samlade kunskap. Det är sedan denna styrelse som utser en VD om aktiebolaget ska ha en sådan. Detta görs då i bolagsstämman.
För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital
De flesta aktiebolag är bara enmansbolag men oavsett hur många som finns så måste det alltid finnas en styrelse, bolagsstämma och de övriga kraven som finns på aktiebolag. Små aktiebolag kan dock välja att inte ha en revisor när räkenskaperna för året ska revideras. Detta behöver dock ett större aktiebolag som har flera delägare. Under bolagsstämman har alla möjlighet att påverka med sin röst, som väger lika tung som ens aktieandel. Under bolagsstämman dras även riktlinjerna upp för verksamheten framöver.

Vinstutdelning och bolagsstämma

Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt och ska därmed deklarera inkomster och betala skatt på dessa. Aktieägarna räknas som anställda och kommer därmed få lönen beskattad som vilken anställd som helst. Ägarna kan ta ut valfri lönebelopp och kan även få ta del av vinstutdelningen. Skulle en anhörig till aktieägarna anställas av aktiebolaget måste dock lönen sättas på en marknadsmässig nivå. För fåmansföretag kan det vara skattemässigt bättre att ta ut lönen i form av aktieutdelning istället vilket många också därmed gör.

Bolagsstämman är en gång per år och är aktiebolagets viktigaste tidpunkt gällande beslutsfattande. Alla aktieägare kallas till en bolagsstämma tidigast sex veckor innan det sker. Under bolagsstämman redovisas föregående verksamhetsår och de viktigaste frågorna för aktiebolaget gås igenom. En aktieutdelning sker också. En extra bolagsstämma kan även ske under året om det är något viktigt som måste beslutas bland aktieägarna som inte kan vänta till ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman är reglerad i aktiebolagslagen som styr hur bolagsstämman ska se ut, vad den ska innehålla och så vidare.