För att starta aktiebolag krävs att ägaren satsar minst 50 000 kronor i kapital i bolaget. Ett aktiekapital behöver inte bestå av kontanter, det kan också vara saker du behöver för att driva din verksamhet som inventarier och maskiner, och du får även använda aktiekapitalet till att betala för sådant som finns kvar i bolaget. Som ägare av ett aktiebolag riskerar du bara de pengar du har satt in i företaget, och är inte personligt ansvarig för företagets avtal och utgifter. Är du även VD eller sitter i styrelsen kan du därigenom bli ansvarig under vissa omständigheter. Om mer än hälften av det aktiekapital som registrerats har förbrukats gäller speciella regler som kan innebära att du får likvidera företaget och blir personligt ansvarig. För att skydda eventuella långivarna bör eget kapital (tillgångar minus skulder) i bolaget vara större än aktiekapitalet.

Ta in nytt kapital

Ägare till aktiebolag riskerar bara de pengar de satt in i företaget.Ett sätt att ta in nytt kapital i bolaget är att ta in nya delägare i företaget, till exempel från ett riskkapitalbolag. Riskkapitalbolaget satsar pengar i företaget och vill i utbyte ha aktier, och ofta inflytande i form av en plats i företagets styrelse. Investeraren förväntar sig avkastning på sitt satsade kapital, och säljer ofta sin andel efter en tid. De som går in i företag med riskkapital tar en större risk än andra finansiärer och går vanligen in i bolag med stor potential för tillväxt och vinst.

En annan typ av finansiär är affärsänglar. De är ofta själv företagare och har förutom kapital också tid och driv att satsa i lovande affärsidéer. Affärsängeln kommer vanligtvis in i företaget i ett tidigare skede än riskkapitalister och satsar oftast en mindre summa pengar, men bidrar i större utsträckning med sitt egna arbete och engagemang för att företaget ska lyckas. Affärsänglar är vanligen privatpersoner som brinner för en viss bransch, men vill såklart även de få bra avkastning på sin investering.

Ta ut vinst som utdelning

När du startar ett aktiebolag har du förhoppningsvis tillräckligt med inkomster för att ta ut lön som du kan leva på, och detta bör alltid komma i första hand innan du funderar på att ta ut en inkomst från utdelning av vinsten. Den lön du tar ut ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI), och det är den som avgör hur stor sjukpenning och föräldrapenning du kommer att ha rätt till. Den lön du tar ut påverkar också vilken pension du kommer att få.

Om den lön du tar ut från företaget gör att din totala inkomst kommer upp till brytpunkten för statlig skatt (efter jobbskatteavdrag och grundavdrag) kan det vara idé att istället göra en vinst i bolaget och skatta för den. Bolagsskatten är 22%, och de pengar du delar ut till dig själv betalar du 20% kapitalskatt på, om de är inom gränsbeloppet för de så kallade 3:12-reglerna. Ju mer löner som företaget betalat ut föregående år, desto större blir gränsbeloppet. Om du delar ut för mycket vinst får du betala mer skatt på utdelningen.