Aktieteckning innebär att ett företag skapar aktier och säljer dem. Det spelar ingen roll om det här sker när företaget bildas eller om företaget har gett ut aktier tidigare och sedan väljer att skapa flera för att få in mer kapital, via en så kallad nyemission.

En aktieteckning är alltid skriftlig och ska ha tydliga vilkor

  • Aktieteckning innebär att ett företag skapar aktier och säljer i utbyte mot kapital
  • Om ett företag har släppt aktier förut och nu skapar fler, kallas det för nyemission
  • Både vid nyemission och bildandet av ett aktiebolag kallas skapandet av aktier för aktieteckning
  • Vid nyemission sker ofta betalningen av aktierna efter teckningen
  • Vid nybildning av ett företag betalas aktierna vid teckningen
  • En aktieteckning är alltid skriftlig och ska ha tydliga vilkor
  • Var aktieteckningen dokumenteras beror på omdet är en bolagsbildning eller en nyemission

Aktieteckning vid en nyemission

Hur en aktieteckning går till skiljer sig beroende på om det gäller en bolagsbildning eller en nyemission (ett företag som har släppt aktier tidigare väljer att skapa flera aktier). Gemensamt för båda typerna är dock att avtalet om aktieteckning går under aktiebolagsrättsliga regler och inte avtalsrättsliga regler.

Teckningen ska alltid ske skriftligT och villkoren ska vara tydliga. Vid en nyemission kan teckningen ske antingen i en separat teckningslista eller direkt i stämmans protokoll. Teckningsdokumenten visar hur många aktier som ska ges ut och till vilket pris. Betalningen vid en nyemission sker ofta efter tecknandet.

Aktieteckning vid en bolagsbildning

Vid en bolagsbildning utgörs teckningsdokumentet av stiftelseurkunden, dvs protokollet som bekräftar aktiebolagets bildande. Här beskrivs hur många aktier som ska skapas och till vilket pris. Stiftelseurkunden innehåller även information om hur många aktier var och en av företagets grundare (så kallade stiftare) köper och om stiftarna betalas för aktierna med kapital eller egendom.

För privata aktiebolag krävs det det startkapital på minst 50 000 kronor. Vid publika aktiebolag ligger minimumgränsen på 500 000 kronor. Aktiekapitalet kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Vilken valuta som väljs ska synas i bolagsordningen, dvs det dokument som innehåller regler för företaget.