Aktiv förädling innebär att du som tillfälligt importerar en vara till EU för att reparera, eller bearbeta, den inte behöver betala någon tullavgift. Man behöver inte heller betala antidumpnings-avgifter eller importlicenser för att föra in dessa varor i EU. Efter bearbetningen blir den importerade produkten en så kallad förädlad produkt.

  • Aktiv förädling innebär att varor som tillfälligt importeras till EU för reparation blir tullfria
  • Efter reparationen kallas varorna för förädlade varor
  • För att få göra en aktiv förädling krävs tillstånd från tullverket
  • Förädlade varor kan sättas i fri omsättning – förutsatt att avgifter och tullar betalas
  • En tulldeklaration måste lämnas vid både import och export av varan
  • Den aktiva förädligen får inte påverka unionens tillverkare negativt
  • Förädlingen är alltid tidsbegränsad men man kan i vissa fall ansöka om förlängning

Krav för aktiv förädlig

För att få göra en aktiv förädling krävs tillstånd från Tullverket.
Det finns ett fåtal krav som en vara måste uppfylla för att du ska kunna importera den tullfritt. För det första måste det gå att identifiera urspungsvaran i den förädlade varan (produkten efter bearbetningen eller reparationen). Företaget som gör en aktiv förädling måste även ha ett Eori-nummer och lämna vissa garantier.

Vidare får inte importen ha en negativ påverkan på unionens tillverkare. De varor som importeras ska i normala fall vara tullbelagda eller omfattas av handelspolitiska åtgärder. Om man bestämmer sig för att sätta den förädlade varan i fri omsättning inom EU blir man skyldigt att betala tull.

Hur en aktiv förädlig går till

För att kunna använda förfarandet aktiv förädling krävs ett tillstånd som man söker hos tullverket. Vidare behöver man lämna en importdeklaration. Exakt hur den fylls i och vilka koder som gäller står i tillståndet från tullverket. I det här tillståndet står det också hur mycket tid man har på sig att genomföra den aktiva förädlingen.

När arbetet på produkterna är genomfört måste man lämna en tulldeklaration för återexport. Det bevisar att varorna har exporterats ut ur EU. Vill man istället sätta varorna i fri handel inom EU måste man lämna en tulldeklaration för det istället och sedan betala importtull och andra avgifter.