Sveriges arbetsmarknadspolitik ger arbetslösa rätt att få ett visst ekonomiskt stöd. Du som är arbetslös kan få bland annat ett stöd som heter aktivitetsstöd. För att få det ekonomiska stödet ska du vara arbetslös och även delta i ett av de arbetspolitiska program som arbetsförmedlingen har beslutat om och skrivit in dig i. Det är Försäkringskassan som beräknar hur mycket du kan få och det är även de som betalar ut stödet till dig. Vilka är då kraven för att du ska kunna få detta stöd och vilka är det som kan få det? Vad innebär de program som man ska delta i för att kunna få stödet? Hur ska jag ansöka om att få stödet? Vad händer om jag jobbar eller blir sjuk under tiden jag deltar i ett av programmen?

Vem kan få aktivitetsstöd?

Om du är arbetslös och deltar i ett av arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från försäkringskassan. De villkor som gäller för att man ska kunna få aktivitetsstödet är att du är 25 år eller 18-24 och berättigad till ersättning från a-kassa. Om du är 18-24 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan du också få detta stöd men storleken på stödet är då mindre. Det är försäkringskassan som beräknar hur mycket du kan få i stöd och det är även de som betalar ut det.
De villkor som gäller för att man ska kunna få aktivitetsstödet är att du är 25 år eller 18-24 och berättigad till ersättning från a-kassa.
För att få stödet ska arbetsförmedlingen först skriva in dig i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du ska sedan ansöka senast den sjunde i månaden. Man ansöker därefter för en månad i taget och du gör genom att gå in på ”mina sidor” hos försäkringskassan. Där kan du om du vill få hjälp av en handläggare. Om du har ansökt senast den sjunde får du utbetalning den 26 samma månad. I vissa fall kan du även få ersättning för resor och boende som du måste göra för att kunna delta i programmet.

Vilka är programmen man kan delta i?

De arbesmarknadspolitiska program som gäller för att få aktivitetsstöd är bland annat arbetspraktik som yrkesbedömning eller prova-på-plats. Det kan också vara stöd till start av egen verksamhet eller deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Även jobbgarantin för ungdomar räknas som ett av programmen. Dessutom finns förberedande insatser såsom arbetslivsinriktad rehabilitering. Som ett exempel kan nämnas att jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du får hjälp av en coach att skriva CV för att hitta arbete under 150 dagar och därefter delta i de andra nämnda programmen.

När du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag högst fem dagar per vecka. Om du är sjuk eller är hemma med sjukt barn får du också ersättning om du har anmält det. Från januari 2018 gäller nya regler och du ska anmäla sjukfrånvaro till arbetsförmedlingen istället för till försäkringskassan som det var tidigare. Är du hemma utan anledning får du ingen ersättning. Minskad ersättning får du också om under tiden du får stödet även får till exempel lön från arbete, studiestöd, pension eller sjukersättning. Stödet är skattepliktigt och pensionsgrundande men däremot inte semester- och sjukpenningsgrundande.