Sveriges arbetsmarknadspolitik ger arbetslösa rätt att få ett visst ekonomiskt stöd. Du som är arbetslös kan få bland annat ett stöd som heter aktivitetsstöd. För att få det ekonomiska stödet ska du vara arbetslös och även delta i ett av de arbetsmarknadspolitiska program som arbetsförmedlingen har beslutat om och skrivit in dig i. Det är Försäkringskassan som beräknar hur mycket du kan få och det är även de som betalar ut stödet till dig. Vilka är då kraven för att du ska kunna få detta stöd och vilka är det som kan få det? Vad innebär de program som man ska delta i för att kunna få stödet? Hur ska jag ansöka om att få stödet? Vad händer om jag jobbar eller blir sjuk under tiden jag deltar i ett av programmen?

Vem kan få aktivitetsstöd?

Om du är arbetslös och deltar i ett av arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från försäkringskassan. De villkor som gäller för att man ska kunna få aktivitetsstödet är att du är 25 år eller 18-24 och berättigad till ersättning från a-kassa. Om du är 18-24 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan du också få detta stöd men storleken på stödet är då mindre. Det är försäkringskassan som beräknar hur mycket du kan få i stöd och det är även de som betalar ut det.

För att få stödet ska arbetsförmedlingen först skriva in dig i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Du ska sedan ansöka senast den sjunde i månaden. Man ansöker därefter för en månad i taget och du gör genom att gå in på ”mina sidor” hos försäkringskassan. Där kan du om du vill få hjälp av en handläggare. Om du har ansökt senast den sjunde får du utbetalning den 26 samma månad. I vissa fall kan du även få ersättning för resor och boende som du måste göra för att kunna delta i programmet.

Vilka är programmen man kan delta i?

De arbetsmarknadspolitiska program som gäller för att få aktivitetsstöd är bland annat arbetspraktik som yrkesbedömning eller prova-på-plats. Det kan också vara stöd till start av egen verksamhet eller deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Även jobbgarantin för ungdomar räknas som ett av programmen. Dessutom finns förberedande insatser såsom arbetslivsinriktad rehabilitering. Som ett exempel kan nämnas att jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du får hjälp av en coach att skriva CV för att hitta arbete under 150 dagar och därefter delta i de andra nämnda programmen.

Vilken ersättning får man?

AktivitetsstödNär du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag högst fem dagar per vecka. Om du är sjuk eller är hemma med sjukt barn får du också ersättning om du har anmält det. Från januari 2018 gäller nya regler och du ska anmäla sjukfrånvaro till arbetsförmedlingen istället för till försäkringskassan som det var tidigare.

Är du hemma utan anledning får du ingen ersättning. Minskad ersättning får du också om under tiden du får stödet även får till exempel lön från arbete, studiestöd, pension eller sjukersättning.

Som mest kan den som är berättigad till aktivitetsstöd få lika mycket i ersättning som hen är berättigad till från A-kassan. En person som är över 25 år gammal och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få 223 kronor per dag i maximalt 450 dagar. En person som är mellan 18 och 24 år gammal, och uppfyller villkoren för a-kassa, får ersättning enligt följande mall:

 • 80 procent av den dagsförtjänst som a-kassan baseras på under de första 100 dagarna.
 • 70 procent av dagsförtjänsten under de kommande 100 dagarna.
 • 65 procent av dagsförtjänsten från dag 201 och framåt.

Stödet är skattepliktigt och pensionsgrundande men däremot inte semester- eller sjukpenninggrundande.

En person som är mellan 18 och 24 år gammal, och inte uppfyller villkoren för a-kassa får 162 kronor per dag om hen har gått ut gymnasiet, deltar i en studiemotiverande folkhögskoleutbildning (om hen är över 20) eller omfattas av ett utbildningskontrakt. Om individen inte uppfyller dessa villkor får hen 57 kronor per dag. I båda dessa fall får personen s.k. utvecklingsersättning, som är skattefri.

Om du blir sjuk eller måste vabba

Om du blir sjuk och därför inte kan delta i det program där du är inskriven måste du anmäla detta till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Om du är sjuk sju dagar eller fler måste du skicka in ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen. Det finns en speciell blankett för detta, Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Om du gör sjukanmälan första dagen kommer du att få ersättning för de dagar du är sjuk, med undantag för den första dagen, som är karensdag. Fyll i dina sjukdagar när du ansöker om ersättning.

Om du måste vara frånvarande på grund av vård av barn ska du fylla i de dagar du varit frånvarande när du ansöker om ersättning.

Frågor och svar om aktivitetsstöd

 • Vem betalar ut aktivitetsstödet?
  Aktivitetsstöd betalas ut av Försäkringskassan.
 • Vem kan få aktivitetsstöd?
  Aktivitetsstödet betalas ut till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som anvisats av Arbetsförmedlingen.
 • Hur stort är aktivitetsstödet?
  Som mest kan en person få samma ersättning som hen får från A-kassan. Det lägsta möjliga beloppet är 57 kronor per dag.
 • Under hur många dagar kan man få aktivitetsstöd?
  Aktivitetsstöd betalas ut under maximalt 450 dagar.

Att ansöka om aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd - Sammanfattning

 • Aktivitetsstöd betalas ut till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
 • Ansökan görs månad för månad, efter att personen har blivit inskriven i programmet.
 • Aktivitetsstöd betalas även vid sjukdom och vård av barn, om detta anmäls.
 • Ersättningens storlek varierar: som mest är den på samma nivå som a-kassan.