Det finns finns fem allmänna avdrag du bör känna till. Det mest använda är pensionsavdraget, där du i vissa fall kan göra avdrag för eget pensionssparande. Med ett allmänt avdrag minskar du din beskattningsbara inkomst. I den här listan hittar du alla allmänna avdrag du kan ha nytta av.Med ett allmänt avdrag minskar du din beskattningsbara inkomst.

  • Det finns fem olika allmänna avdrag, varav ett pensionsavdrag.
  • En person som är obegränsat skattskyldig hela året har rätt till allmänt avdrag.
  • Man kan få göra avdrag för sociala avgifter i vissa länder.
  • Periodiska betalningar kan dras av som allmänt avdrag.
  • Man har också rätt att dra av för påförda socialavgifter.
  • Har du ett nystartat företag har du rätt att dra av för underskottet.
  • Enskilda företagare inom konstnärlig verksamhet har rätt att göra avdrag.

Allmänt avdrag för pensionssparande

Det vanligaste allmänna avdraget är det för pensionssparande. Avdraget får göras för pensionssparande i ett individuellt pensionssparkonto (IPS) eller i en pensionsförsäkring. Avdraget kan göras i egen näringsverksamhet eller som ett allmänt avdrag. I vissa fall kan det göras i inkomstslaget kapital. Avdraget måste göras inom rätt tidsramar för att medges.

För att få göra ett pensionsavdrag måste man ha inkomst av anställning och helt sakna pensionsrätt i anställning, eller så är man egenföretagare. Som enskild näringsidkare har man under vissa förutsättningar möjlighet att göra avdrag för pensionssparande. Avdrag som grundar sig på överskott i näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital dras av i näringsverksamhet.

Mer om allmänna avdrag

Ett allmänt avdrag är ett avdrag med vilket du minskar din beskattningsbara inkomst. Utöver avdraget för pensionssparande finns det fler allmänna avdrag du bör känna till. Om du enligt en dom är förpliktigad att betala underhåll till en före detta make eller maka, får du göra avdrag för det. Det gäller inte underhåll för barn.

Om du nyligen har startat ett eget företag får du göra avdrag för underskott upp till 100 000 kronor om året de första fem åren. Du får också göra avdrag för konstnärlig och litterär verksamhet. I vissa fall kan du också få göra avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter.