Ideella föreningar har en verksamhet utan ekonomiska intressen. Allt de tjänar ska gå till ideell verksamhet. En ideell förening arbetar för vissa intressen eller rättigheter. Medlemmar ska inte behöva satsa pengar i föreningen. Skillnaden mellan ideella och allmännyttiga ideella föreningar är att allmänheten ska ha nytta av verksamheten som bedrivs i den allmännyttiga.

  • Föreningen ska inte arbeta för ekonomiska intressen
  • Den ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar
  • Denna typ av förening får inte gå med vinst
  • Den allmännyttiga föreningen ska vara registrerad hos skatteverket
  • Det är skillnad på ideell förening och allmännyttig ideell förening
  • En allmännyttig förening ska vara till nytta för allmänheten
  • Hyra, tjänster, försäljning kan bland annat vara skattebefriat

Detta gäller för en allmännyttig förening

En allmännyttig ideell förening ska vara registrerad hos Skatteverket

Exempel på allmännyttiga verksamheter är till exempel att arbeta mot fattigdom, eller ha en lokal verksamhet för ungdomar som idrottar. En ideell förening betalar skatt på det mesta, och en allmännyttig förening befrias från det i fler situationer. Skattebefrielsen kan handla om inkomster av hyra, försäljningar av tjänster, produkter eller kapital.
Om föreningen ska registreras, måste den ha en styrelse och det ska finnas regler och stadgar kring verksamheten. Den allmännyttiga föreningen måste dock i så fall följa krav på de regler som finns, till exempel de ändamål som ses som allmännyttiga, och att det använder sina pengar till de allmännyttiga ändamål som den arbetar för.

Verksamheten i en allmännyttig förening?

Vetenskaplig forskning, krisberedskap, religion, idrott, kultur, social verksamhet, politik, miljö- eller sjukvård är bara några exempel på vad som räknas in i allmännyttan. Alla föreningar ska till allra största procentandelen hålla på med det de sagt att de ska göra, och pengarna ska också gå dit.

Det föreningar som inte är allmänna ideella föreningar kan vara sådana som bevakar en medlems ekonomiska intresse, och inte är till nytta för allmän verksamhet. Till exempel kan aldrig dessa föreningar räknas som allmännyttiga: fack-, bransch- fiske-, väg- eller stugföreningar. Skattemyndigheten kan svara på frågor om din förening, om du är osäker.