För att bedöma olika handlingsalternativ och göra en uppskattning av hur mycket man skulle gå miste om i intäkter om man valde det ena alternativet före det andra, så beräknas en alternativkostnad, vilken är fiktiv. Det är alltså en kostnad som ger en fingervisning om vilka beslut som bör tas i företaget beträffande produktion och investeringar.

Alternativkostnader anges ofta i företag men de kan lika gärna användas i vardagen för privatpersoner, när man t.ex. funderar över att återuppta studier och gå miste om sin lön, eller dylikt. Då skulle lönen bli den fiktiva alternativkostnaden som man skulle vara tvungen att avstå ifrån. Alternativkostnader beräknas innan en förkalkyl inom bidragskalkylering – vid beslutstagande.

Alternativkostnader vid investering

Vid investeringar är det mycket som står på spel och man diskuterar hej vilt inom företaget för att ta reda på hur pengar bäst spenderas. Det kan också vara till hjälp om ett företag står inför ett beslut att veta om man t.ex. ska välja att investera i projekt eller en placering med ränta.

Alternativkostnad
Alternativkostnaden tjänar också till att berätta hur produktionen ska fortlöpa, eftersom även det är en invetsering på kortare eller längre sikt. Genom att jämföra produkters täckningsbidrag med varandra och peka på alternativkostnaden, kan man snegla vidare på eventuell volymökning eller minskning, alternativt titta på materialbyten o.s.v. Det kan då ge en hum om lönsamheten i framtiden.

Frågor och svar om alternativkostnader

 • Kan jag få ett exempel på alternativkostnad?
  Om ett företag står och väger mellan två handlingsalternativ som t.ex. att investera i ett större projekt eller att göra en placering i obligationer med en fast ränta, så blir alternativkostnaden räntan om beslutet fattas till alternativ 1. Med andra ord kan man bedöma vad som skulle gått förlorat.
 • När sker en alternativkostnadsberäkning?
  Vid vägskälet av olika handlingsmöjligheter gäller det att ta rätt beslut och det är oftast då som alternativkostnaden kommer in i bilden. Dock kan den även vara till god hjälp vid produktkalkylering för att visa vilken prdukt som skulle vara mest lönsam och ge bäst intäkter.
 • Hur används alternativkostnaden i produktkalkylering?
  Även inom produktion måste man överväga och se vilket alternativ som skulle bli mer gynnsamt. Det gör man genom att räkna ut olika möjligheter gällande material, förbrukningar, direkta löner m.m. som varje produkt eller produktgrupp skulle kosta och sedan välja bort den kostnaden som utgör alternativkostnaden och det sämre valet.
 • Är alternativkostnaden således inte en konkret kostnad?
  Precis, den är enbart teoretisk och inte konkret. Man kan säga att den fungerar som en slags idémässig kostnad eller en sorts tankefigur, dock med verklighetsbasering, eftersom man jämför konkreta handlingsalternativ. Men det utgör inget påhitt. Alternativkostnaden är verklighetsförankrad men ingenting som företaget måste betala.
 • Kan man använda alternativkostnaden vid låneansökningar i företaget?
  Absolut, det är ofta där företag tar till denna metod för att titta på det bästa alternativet. Genom att t.ex. välja en checkkredit framför ett företagslån eller tvärtom, kan företaget få bättre begrepp om vad som skulle kunna sparas om man väljer det ena eller kanske inte lånar alls.

Alternativkostnad - Sammanfattning

 • Alternativkostnad beräknas genom att väga olika handlingsalternativ, investeringar eller täckningsbidrag mot varandra för att få en teoretisk kostnad
 • Vid beslutstagande om huruvida ett företag ska investera eller ändra sin produktion, är alternativkostnaden ett hjälpmedel som beskriver vilken intäkt man går miste om
 • Alternativkostnad används främst i företagssyfte men också inom privata hushåll