Amortering är ett annat ord för avbetalning av lån, oavsett om det gäller hela ditt lån eller delar av det. Hur mycket du behöver amortera och när beror på villkoren för ditt specifika lån men oftast amorterar man en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Generellt sätt så finns det fyra typer av amorteringar, nämligen annuitet, rak amortering, serieamortering och trappstegsamoretring. De två första diskuteras i mer detalj längre ner i artikeln där du får hjälp att ta reda på vilken typ som passar bäst för dig och ditt företag. Trappstegsamortering och serieamortering är mycket ovanliga men kort sagt så innebär det att amorteringstakten ökar med tiden, antingen vid varje inbetalning eller i förutbestämda tidsintervall. Det finns också amorteringsfria lån men de ligger utanför innehållet i den här artikeln.

Bör jag amortera så mycket som möjligt?

Det finns fyra typer av amortering: annuitet-, rak, serie- och trappstegsamortering.Det diskuteras mycket om huruvida det är bättre att betala av sina lån så tidigt som möjligt eller om det är bättre att spara pengarna alternativt investera dem i sitt företag. Sanningen är att det finns både för- och nackdelar med båda alternativen och det gäller att hitta det som passar bäst för ditt företag. Att amortera så mycket som möjligt har fördelen att desto mer lånet minskar, desto mer minskar dina räntekostnader. På så vis kan du hålla nere totalkostnaden för lånet.

Genom att minska ditt lån har du också större möjlighet att ta ett nytt lån i framtiden om du skulle stöta på oväntade utgifter. Frågan att ställa sig är hur mycket extra du kan tjäna från ditt företag med hjälp av ökat kapital (dvs om du amorterar så lite som möjligt) och om det är mer eller mindre än vad du tjänar i sänkta räntekostnader. Glöm inte att huruvida du väljer att amortera mycket eller lite påverkar ditt företags ekonomi under resten av lånet giltighetstid, dvs flera år framåt.

Vilken typ av amortering är bäst?

Som vi har nämnt är annuitet och rak amortering de vanligaste typerna av amortering. Rak amortering innebär att amorteringsbeloppet är exakt lika mycket vid varje inbetalning, däremot minskar räntebeloppet som du behöver betala allt eftersom lånet minskar. Nackdelen med rak amortering är att kostnaderna är höga i början. Om du har tagit, eller funderar på att ta, ett lån för att komma igång med ditt företag kan detta vara svårt då det är vanligt med långsamma inkomster och oväntade utgifter innan företaget är ordentligt etablerat.

Annuitet innebär att du betalar samma totalsumma, dvs amortering + ränta, vid varje betalningstillfälle. Det här betyder att i början betalar du mest ränta och amorterar väldigt lite men med tiden ökar amorteringen och räntan minskar. För vissa annuitetslån ändras lånets löptid om räntan ökar eller minskar. Totalkostnaden för ett lån blir något högre vid annuitet än vid rak amortering eftersom att lånebeloppet inte minskar lika snabbt och därmed behöver du betala mer i ränta. Desto mer långsiktigt ditt lån är desto större blir skillnaderna mella de två amorteringsformerna.