När man har tagit ett lån så består inbetalningarna generellt sätt av två olika delar, räntan och amorteringen, dvs återbetalning av själva skulden. Ett annuitetslån innebär att den totala kostnaden (ränta + amortering) är lika stor vid varje inbetalningstillfälle. Det här innebär att räntekostnaderna är väldigt höga i början av återbetalningen och sedan sjunker de med tiden i samband med att amorteringskostnaden ökar. Den här typen av lån är framför allt fördelaktiga om det lånade beloppet ska användas till expansion av verksamheten, omfattande marknadsundersökningar eller forskning, utveckling av nya produkter eller liknande processer där det tar lång tid innan investeringarna leder till ökade inkomster. Här nedan har vi jämfört annuitetslån med lån med rak amortering. Läs vidare för att hitta den typen av lån som är rätt för ditt företag.

Annuitetslån vs rak amortering

Den som inte vill ha ett annuitetslån kan välja ett lån med rak amortering. Där är amorteringen lika hög vid varje inbetalningstillfälle men i takt med att den totala skulden sjunker så sjunker också räntekostnaderna. Det här betyder att för ett lån med rak amortering är kostnaderna höga i början av inbetalningen och sedan sjunker de med tiden. Den totala räntekostnaden för annuitetslån är något högre än för lån med rak amortering. Det här beror på att skulden minskar förhållandevis långsamt i början av lånets löptid, istället för att minska linjärt som vid rak amortering.

Annuitetslån lämpar sig när ett företag ska expandera.

Desto längre löptid ett lån har och desto större lånebeloppet är, desto större blir också skillnaderna mellan annuitetslån och rak amortering. Fördelarna med annuitetslån är att de är mer förutsägbara, man vet vad kostnaden blir varje månad (det finns vissa undantag till detta som beskrivs nedan) och kan därmed lättare konstruera sin budget. Många företagare tycker även att det är en fördel inte inte behöva betala så mycket i början av låneperioden vilket kan vara tufft för företagets ekonomi och likviditet.

Vad händer om räntan ändras?

Fasta betalningar kräver att räntan förblir oförändrad men så fungerar det sällan i praktiken. Det finns två lösningar på detta, antingen så ändrar man annuitetsbeloppet eller avbetalningstiden. Det vanligaste alternativet är att man fortsätter att betala samma belopp men att lånets löptid ändras i linje med räntans upp- eller nedgångar. Det här kallas för bibehållen, eller falsk, annuitet. Falsk annuitet har fördelen att du hela tiden vet vad dina utgifter kommer att bli även om det kan ändra utgångstiden. I vissa fall kan räntan stiga så mycket att annuiteten inte räcker till betalningsperiodens ränta vilket skulle öka skulden.

I så fall kommer långivaren att kontakta låntagaren och föreslå en ökning av annuiteten. Om man istället väljer att behålla samma avbetalningstid som räknades ut då lånet togs så kallas det för ändrad, eller äkta, annuitet. Eftersom att lånets löptid inte förändras så kommer således dina inbetalningar att bli större om räntan går upp och mindre om räntan sjunker. Det här är det bästa alternativet om du vet att företaget kommer ha stora utgifter efter lånets utgångstid eftersom att man vet när lånet kommer att vara färdig betalt.