En ansvarsförsäkring innebär att de försäkrade företaget inte kan bli skyldiga betala skadestånd om dess produkter, personal eller företaget i allmänhet orsakar. Istället tar försäkringsbolaget hand om förhandlingar, utredningar och betalar eventuella skadestånd. Försäkringsbolaget kan också föra företagets talan i en eventuell rättegång och liknande.

En grundläggande ansvarsförsäkring ingår ofta i företagsförsäkringen och man kan även skaffa tillägg som är anpassade för att passa specifika branscher samt företag av olika storlekar. Till exempel, om du som företagare jobbar som rådgivare behöver en annan typ av försäkring än en person som arbetar med transporter.

En ansvarsförsäkring är väldigt hjälpsam och viktigt för många företagare, inte bara för den ekonomiska risken det kan innebära att vara oförsäkrad utan även för att rättsliga tvister kan vara mycket komplicerad och tidskrävande att handskas med. Med en försäkring kan ditt företag fortsätta att koncentrera er på verksamheten.

  • Anpassa försäkringen efter ditt företag, er bransch samt företagets storlek
  • Försäkringsbolaget för företagets talan i rättsmässiga tvister
  • I en tvist kan företaget fortsätta att fokusera på verksamheten
  • Du som styrelsemedlem kan skydda din personliga ekonomi
  • Få hjälp att få ut pengarna om kunden vägrar att betala
  • Var skyddad mot person- sak- eller ekonomiska skador som kunden blivit orsakad
  • I vissa branscher är det lag på tilläggsförsäkringar

Är ansvarsförsäkringar rätt för alla?

Som vi har nämnt kan en ansvarsförsäkring vara väldigt användbara för många företag, men precis som med allting annat så finns det ingen lösning som passar alla. Därför kommer resten av den här artikeln att handla om svagheterna med ansvarsförsäkringar och vilka företag som behöver vara extra noga att teckna rätt försäkring.

En grundläggande ansvarsförsäkring ingår ofta i företagsförsäkringen

Först och främst kanske ditt företag inte ens behöver en ansvarsförsäkring. De är nämligen ofta inkluderade i företagsförsäkringen. Om ditt företag har en sådan försäkring kan det löna sig att se efter om det behövs så att ni inte spenderar pengar i onödan. Andra företag kan behöva teckna tillägg till företagsförsäkringen.

Ett vanligt missförstånd är att ansvarsförsäkringar täcker frilansarbete men det stämmer inte. Eftersom att du som frilansare inte är anställd hos företaget skyddas du inte heller av deras försäkring. För småföretagare kan en rättsskyddsförsäkring vara tillräckligt medans större företag ofta även behöver en VD- och styrelseförsäkring.

När behövs ett tillägg?

En vanlig ansvarsförsäkring ingår som sagt ofta i företagsförsäkringen men det här kan vara otillräcklig för många branscher, till exempel byggherrar och vårdgivare. I vissa branscher är det lag på att man ska ha ett ansvarsförsäkringstillägg medans andra företag kan välja det för extra skydd.

De vanligaste tilläggen är patent- samt immaterialrätt, patientansvar, byggherreansvar, databrott, förmögenhetsbrott, professionsansvar, VD- och styrelseansvar, transportansvar, rättsskyddsförsäkring och miljökostnad. I de flesta fall går det även att kombinera flera av dessa tillägg för att passa de företag som arbetar i särskilt utsatta branscher eller med särskilda behov.

I vissa fall kan ett företag har genomfört ett arbete som de är ansvariga för lång tid efter att jobbet har gjorts, även om företaget läggs ner. I sådana fall bör man skaffa en efterskyddsförsäkring. Tänk på att alla företag är olika och behöver därför olika försäkringar.