Antidumpningstull är en extratull som har införts för att skydda EU:s företag från prisdumpningar. Extratullen finns i två varianter där den ena fokuserar på priset vara säljs till av importören och den andra fokuserar på subventioner som exportören eventuellt får. Denna handelspolitiska åtgärd skyddar företagen inom EU.

Antidumpningstull finns i två olika former.

  • Antidumpningstull är en handelspolitisk åtgärd till för att skydda företag inom EU mot prisdumpning.
  • Tullen finns i två olika former, en fokuserar på exportören och den andra importören.
  • Båda varianterna av extratullen ska betalas av importören.
  • Denna åtgärd skyddar även ditt företag då du kan klaga om det drabbas av prisdumpning.
  • För att klaga vänder du dig till Kommerskollegium.
  • Är bevisen för prisdumpning starka nog undersöks ärendet av EU-kommissionen.
  • Det Europeiska rådet fattar beslut om antidumpnings- och utjämningstull.

Vad är antidumpningstull?

En antidumpningstull är en en extratull som införts för att skydda företag inom EU mot dumpade priser. Skulle den vara ditt företag importerar säljas inom EU till ett så pass lågt pris att varor tillverkade inom EU, och som anses vara likvärdiga, blir lidande kan du krävas på extratull.

Den här handelspolitiska åtgärden förhindrar prisdumpning. Om du vill importera lågprisvaror kan det sätta lite käppar i hjulet för dig men samtidigt ger åtgärden dig möjligheten att klaga om det skulle vara ditt företag som drabbas av lönedumpningen. I det stora hela är det gynnsamt för alla företag inom EU.

Hur mycket ska jag betala?

Det finns två olika former av denna extratull. Nämnda antidumpningstull som tas ut när företaget som importerar varan säljer den till ett lägre pris än vad som är vanligt på hemmamarknaden. Den andra varianten heter utjämningstull och träder i kraft när ett land ger företaget som exporterar varan en exportsubvention vid försäljning.

Via en sökning på Tulltaxan kan du ta reda på om varan du tänker importera kräver någon extratull. Det enda du behöver är tillverkarens Taric-nummer, varans ursprungsland och varukod. Vill du klaga för att ditt företag drabbats av prisdumpning kontaktar du Kommerskollegium, en svensk myndighet som hjälper dig att föra fram ditt klagomål till EU-kommissionen.