Arbetsförmåga syftar till en persons fysiska och intellektuella förmåga att utföra en viss arbetsuppgift. Hur en arbetsgivare ska bedöma arbetsförmåga hos en anställd beror på hur länge personen varit sjuk. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering pågår så länge en person är anställd på den aktuella arbetsplatsen.

  • Arbetsgivare har ett ansvar att bedöma arbetsförmåga den tiden som en anställd är sjukskriven
  • Arbetsgivare och försäkringskassan ska samarbeta i denna fråga
  • En arbetsgivare kan bli skyldig att skriva intyg om arbetsförmåga
  • Arbetsgivare ska utreda möjligheter till omplacering eller anpassning på arbetsplatsen
  • Den anställde har också ansvar under sin sjukskrivning
  • Ju längre tid sjukskrivningen pågår, desto mer ansvar får försäkringskassan
  • Försäkringskassan kan svara på frågor om arbetsförmåga

Arbetsgivarens utlåtande om arbetsförmåga

En arbetsgivare kan bli skyldig att skriva intyg om arbetsförmåga.

Om arbetsgivare inte kan erbjuda andra uppgifter eller anpassa arbetsplatsen har medarbetaren fortsatt rätt att få sjukpenning. Den anställde ska, om försäkringskassan kräver det, lämna in ett intyg från arbetsgivaren. Det ska innehålla en beskrivning av hur arbetsgivare kan se till att den anställde kan fortsätta göra nytta på sitt arbete.

I utlåtandet ska arbetsgivaren uttala sig om de möjligheter den anställde under en begränsad period kan göra annat på arbetet, placeras någon annanstans eller klara sitt arbete om hjälpmedel skaffas. Det är den anställde som ska fråga om förändringar kan göra så att det går att komma tillbaka till jobbet.

När försäkringskassan tar mer ansvar

Vid sjukskrivningsdag 91 måste försäkringskassan ta kontakt med arbetsgivaren, och eventuellt hjälpa den anställde att vara i kontakt med arbetsförmedlingen. Om den anställde inte kan arbeta på sin ordinarie arbetsplats, får personen vara ledig för att prova annan anställning och bedöma om det fungerar trots sjukdomen.

Efter 180 dagar måste försäkringskassan utreda om den anställde kan arbeta på annan arbetsplats än där personen från början är anställd. Efter dag 365 ska den sjukskrivne söka alla arbeten som går att söka ute på arbetsmarknaden. Ibland bedöms det också att den anställde inte heller har arbetsförmåga överhuvudtaget. Försäkringskassan har mer information.