Arbetsgivardeklaration är något som alla företagare med minst en anställd måste fylla i. En arbetsgivardeklaration ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Från och med juli gäller nya regler och informationen på denna sida kommer därför att utgå reglerna som är nya. Se mer nedanför eller surfa in på Skatteverkets hemsida.

Den nya regeln kallas också för arbetsdeklaration på individnivå. Det beror på att nu ska arbetsgivaren redovisa varje enskild anställds utbetalda löner och avdragen skatt separerat. Inte längre som en summa i en klump alltså som det har varit förut när det dessutom skedde en gång per år.

Med de nya reglerna kommer det att bli lättare för arbetsgivare att deklarera hur skatter och utbetalda löner betalas till varje enskild anställd varje månad. För den anställde så blir det också lättare att se vad som framgår i arbetsdeklarationen eftersom uppgifterna kommer finnas på Skatteverkets hemsida

  • De nya reglerna för arbetsgivardeklarationen börjar gälla i juli 2018
  • Arbetsgivardeklarationen ska redovisa hur skatter och avgifter har dragits av lönen.
  • Den måste fyllas i varje månad för varje enskild anställd.
  • Finns olika regler som gäller när man ska dra av avgifter beroende på anställd.
  • Allt över 1000 kronor ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.
  • Måste skickas in i tid, annars tillkommer b.la. dröjsmålsränta.
  • Bruttolön, arbetsgivaravgifter, utgifter i arbetet, och förmåner är det som b.la. ingår.

Det här ska ingå i arbetsgivardeklarationen

Bruttolönen är alltså den lön till den anställde innan allt har dragits bort. Här ingår alla ersättningar och löner, även milersättningen som är en skattepliktig del och traktamenten för att nämna några exempel. Förmåner är det som företaget förser den anställde med men som denne använder privat också.
AEn arbetsgivardeklaration ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.
Vissa yrkesgrupper har rätt att få lättnader i skatten för att deras egna verktyg, bilar eller annat används i tjänsten. Skatteverket kan förse med rätt skattesats som ska användas. Dock måste utgifterna motsvara minst tio procent av bruttoersättningen för den anställde för att en skattelättnad ska kunna vara giltig.

Arbetsgivaravgifter beror på hur många år den anställde är. Här handlar det om två kategorier: de som är födda mellan 1950 och 1989, och de som är födda 1990 och senare. Det året som en anställd fyller 66 år behöver du dock bara betala ålderspensionsavgift.

Att betala in på rätt sätt

Enklast fyller du i och lämnar in arbetsgivardeklarationen via Skatteverkets sidor. Om du använder ett löneprogram kan du ladda upp filen från löneprogrammet för att snabbt och enkelt få in alla uppgifter på ett korrekt sätt. Om du inte använder ett löneprogram kan du mata in uppgifterna själv direkt på hemsidan.

Den avdragna skatten och arbetsgivaravgiften (som framgår i arbetsgivardeklarationen) måste finnas på kontot hos Skatteverket senast den sista inlämningsdagen för din arbetsgivardeklaration. Annars kan det tillkomma påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Detta gäller dock inte om du har en omsättning som överstiger 40 miljoner kronor totalt sett.

Skatteverket gör en avstämning av ett företags skattekonto första helgen varje månad. Om du som arbetsgivare inte har betalat in då riskerar du att få ett minus på kontot hos Skatteverket. Företag kan få plötsliga utgifter eller att kunder och leverantörer inte betalar fakturor i tid men att skjuta upp en inbetalning går inte.