Arbetslöshetsersättning är ett stöd som man kan få om man skulle bli utan arbete under en period. Det är bara när man är arbetslös som man har rätt till att få ersättning, eller om man är deltidsarbetslös. Man måste alltså stå till arbetsmarknadens förfogande och har ingen rätt till ersättning om man till exempel är tjänstledig eller har fått betald semester. Kravet för att få arbetslöshetsersättning är att man kan arbeta minst tre timmar varje dag med ett genomsnitt på 17 timmar i veckan och det får inte finnas några hinder för att man ska kunna ta ett arbete. Man måste också ha anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och följa deras regler, vara med i deras program och lämna in aktivitetsrapporter om vad man gjort för att själv hitta ett jobb.

Vem kan få arbetslöshetsersättning?

För att man ska ha rätt till arbetslöshetsersättning om man skulle hamna i en situation där man blir utan jobb bör man uppfylla vissa kriterier. Den första dagen som man blir arbetslös ska man anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att få ut ersättningen. Man måste också ha varit medlem i en a-kassa i minst ett år innan blivit arbetslös. Detta innebär alltså att man måste ha arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex månader det senaste året.
För att man ska ha rätt till arbetslöshetsersättning om man skulle hamna i en situation där man blir utan jobb bör man uppfylla vissa kriterier.
Den ersättning som man kan få ut motsvarar max 80 % av den lön man hade innan arbetslösheten. Som mest kan man få ut 910 kr per dag. Skulle det vara så att man blir långvarigt arbetslös, det vill säga i mer än 201 dagar, så sänks ersättningen till 70 % av ens tidigare lön och man får då ut max 760 kr per dag. Totalt kan man få ut ca 14 500 kr per månad som arbetslös, om man uppfyller alla kriterier.

Vad man ska göra under tiden?

Att vara arbetslös innebär inte att man kan luta sig tillbaka och ta emot ersättning utan ansträngning. Tvärtom så är det nästan lika mycket arbete att vara arbetslös – Arbetsförmedlingen ställer hårda krav på att man ska vara aktiv och söka jobb. Medan man är arbetslös och får ersättning förväntas man skriva en aktivitetsrapport där det ska stå tydligt vad man gör för att få jobb och vilka jobb man har sökt. Arbetsförmedlingen har dessutom rätt att kräva att man söker de jobb som de anser vara lämpliga för en.

Skulle man missa ett möte med Arbetsförmedlingen, eller inte söka jobb tillräckligt aktivt kan man riskera att förlora sin ersättning. Det är därför viktigt att vara tydlig med vad man gör för att hitta ett nytt jobb. Inte minst är det viktigt att tänka på att gå med i en a-kassa medan man har jobb, för att försäkra sin lön. Skulle man bli av med jobbet är det en stor trygghet att kunna få ersättning tills man hittat ett nytt.