En arbetslöshetskassa har som uppgift att betala ut en ersättning motsvarande högst 80 % av tidigare lön om en person blir arbetslös. Det finns 27 olika arbetslöshetskassor i Sverige. Arbetslöshetskassan kallas vanligtvis a-kassa. De 27 a-kassorna är i regel knutna till någon form av fackförbund men man behöver dock inte vara medlem i något fackförbund för att vara medlem i arbetslöshetskassan. A-kassorna är oftast knutna till ett specifikt arbetsområde som till exempel Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa, Elektrikernas, Säljarnas, Handelsanställdas och så vidare. Det finns även a-kassor med inriktning på arbetslöshetsersättning för företagare, Små-a är ett exempel på en sådan. Fackförbundet Unionen har även en avdelning av a-kassan som är inriktad mot småföretagare. Det finns inga krav på att vara ansluten till en a-kassa men i Sverige rekommenderas ett medlemskap som skydd mot ekonomiska problem under arbetslöshet.

Avgifter till arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassan kallas vanligtvis a-kassa.För att vara berättigad till ersättning från a-kassa vid arbetslöshet så ska man ha betalat sin månatliga medlemsavgift. Avgiften varierar mellan olika a-kassor. Är man dessutom medlem i fackförbundet som a-kassan tillhör blir avgiften högre. Det finns ett övre tak på hur mycket man kan få i ersättning från arbetslöshetskassan vid arbetslöshet. Har man haft en lön som är avsevärt högre än a-kassans tak kan det vara en ide att teckna en frivillig inkomstförsäkring. Villkoren för den typen av försäkring varierar.

En frivillig inkomstförsäkring ersätter lönen så att man får upp till 80 % av den lön man haft när man har arbetat, om a-kassan inte täcker hela inkomstbortfallet. Inkomstförsäkringen har ett övre tak vilket varierar beroende på yrkesgrupp det gäller. Det finns exempel på ersättningstak på 85 000 kronor i månaden från inkomstförsäkringen vilket är den summa som bland annat Säljarnas har som övre maxnivå. Avgiften för den frivilliga inkomstförsäkringen beror på hur mycket du tjänar och skiljer sig åt från person till person.

Historia och grundläggande villkor för medlemskap

Den första arbetslöshetskassan såg dagens ljus år 1857 och hade namnet Machinist-Föreningen i Stockholm. Denna a-kassa fanns dock endast i tre år. På den tiden hette det inte arbetslöshetskassa men togs fram av fackförbunden som en slags understöd till arbetslösa medlemmar. Sedan dess har det funnits 69 olika erkända arbetslöshetskassor varav 27 finns kvar i dag. Numera regleras ersättningsnivåer och rätten till arbetslöshetsförsäkring enligt lagar och stadgar. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är den tillsynsmyndighet som övervakar a-kassornas verksamhet och ser till att lagar och förordningar följs.

Fackförbunden var arbetarnas möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden och lönevillkor. Fackförbunden och senare a-kassorna var arbetarnas organisationer och deras skydd mot orättvisor och arbetslöshet. På senare år har ursprungstanken i stort sett försvunnit och även om arbetslöshetskassorna finns kvar, förlorar fackförbunden medlemmar. Att vara ansluten till en arbetslöshetskassa innebär en ekonomisk trygghet i en osäker tid. Det finns vissa villkor som behöver motsvaras för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Till exempel ska man ha varit medlem i ett år för att ha kvalificerat sig. Man kan bli medlem i en a-kassa redan första dagen vid en anställning.