Under 1940-talet skedde det stora förändringar i Sverige när det gällde arbete och arbetskraft. För att lösa de problem som fanns bildades Arbetsmarknadsverket år 1948 och deras uppgift blev att se till att hela Sveriges statliga arbetsmarknadspolitik förverkligades. Senare under åren bildades en nordisk gemensam arbetsmarknad och ett par år därefter kunde man ansöka om flytthjälp om man hade fått jobb på annan ort. Det fanns även andra olika hjälpinsatser för företag som sökte efter kvalificerad arbetskraft med mera. Idag finns det många mer olika stöd och insatser när det handlar om arbetsmarknadspolitiskt program. Några av de stöd som finns att ansöka om är praktik, olika anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildningar inom, städ, restaurang, verkstad med mera och nystartsjobb. Det är viktigt att man får rätt stöd från Arbetsförmedlingen så man hamnar rätt på arbetsmarknaden.

Vilka program finns?

Det är viktigt att veta att det finns något för alla ute på arbetsmarknaden och att vi är olika och att en del behöver mer stöd och/eller insatser än andra. Det kan handla om ett handikapp, en livslång sjukdom, eller något fysiskt eller psykiskt men oavsett vad så finns det stöd att få. Psykosocialt anpassningsstöd är ett av de stöd som kan hjälpa en person som har sociala problem och kanske känner sig obekväm och arbetsgivaren kan få ett så kallat lönebidrag för att anställa dig och kan även ges med en trygghet i anställningen.
Idag finns det många stöd och insatser när det handlar om arbetsmarknadspolitiskt program
Kanske är du sugen på att starta eget företag och om så är, då kan man ansöka om ett starta eget bidrag efter olika utredningar som först görs. Personer med ledvärk, ryggvärk med mera kan få olika hjälpmedel på sin arbetsplats och det finns även dem som under en period har en person med sig under tiden de provar sig fram. Det finns även något som heter moderna beredskapsjobb i staten som är till för de som har deltagit inom jobb och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ.

Våga prata och våga fråga

Det finns många som hamnar utanför när det gäller arbetsmarknaden på grund av olika problem de har och kanske inte vet att det finns stöd och insatser att få. Det är viktigt att prata med sin handläggare på arbetsförmedlingen, visa upp intyg från läkare och ta upp problemen man har. Bara för att man lider av sömnbesvär, depression och så vidare betyder det inte att man är oduglig. Alla har något man är bra på och då dessa stöd finns, då finns även möjligheten att hitta en arbetsplats som skulle värdera den kunskap du har eller det du kan.

För de som har företag eller som startar upp, är det bra att veta vad som finns och vad för bidrag de kan få om de hjälper någon som behöver komma ut och jobba och känna sig värdefull. Under Arbetsförmedlingens sida – Stöd och Service och under Stöd och Insatser finns allt att läsa om dessa viktiga arbetsmarknadspolitiska program. Man kan även få stöd om man vill läsa på en yrkesinriktad folkhögskola eller ett mer anpassat stöd i jakten på ett jobb med hjälp av stöd och matchning.