Vad är en årsredovisning?

Alla registrerade företag måste på något sätt dokumentera sina inkomster och även utgifter. Detta är för att myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket skall hålla koll så att skatten betalas rätt. En av de dokumentationer som behöver göras hos företag är årsredovisning och det är en dokumentering av årets händelser. Exempelvis skall dokumentationen innehålla bland annat noter, resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse och en finansieringsanalys. Vissa företag som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar har en skyldighet att göra en årsredovisning som även skall vara offentlig. Det innebär att alla utomstående partier kan läsa och kontrollera årsredovisningen vilket gör att leverantörer, myndigheter och även kunder kan se att företaget gör rätt för sig och ger ut den information som stämmer. För nya företag är det extra bra att dokumentera sina inkomster och utgifter för att öka förtroendet.

Innehåll hos årsredovisning

En årsredovisning måste precis som nämnt innan innehålla viss information för att den skall vara giltig. Kort och gott skall årsredovisningen ge en realistisk bild av hur det går för verksamheten. Främst skall årsredovisningens uppställning vara systematisk där det finns stora möjligheter att få en överblick över hela företaget. Många upplever att just redovisningen av inkomst och utgifter är svår att få till korrekt men för nya och osäkra företagare går det alltid att anställa en person för att sköta just årsredovisningen, en revisor.Årsredovisningen ge en realistisk bild av hur det går för verksamheten.

Först och främst måste redovisningen innehålla en balansräkning. Det är en sammanställning på företagets tillgångar, kapital och skulder under ett specifikt datum och många väljer att ta sista dagen på själva räkenskapsåret. Själva resultaträkningen kommer härnäst och den är till för att visa upp hur det ekonomiska resultatet blev under räkenskapsåret genom att ta upp intäkter och kostnader. Noter menas att det finns upplysningar om hur skulder och tillgångar skall värderas. Sist men inte minst skall en förvaltningsberättelse skrivas som är en översikt över resultat, ställning och verksamhet på företaget.

Skyldigheter vid årsredovisning

Det kan låta som att det är mycket att tänka på men med lite erfarenhet kan man göra det själv, om man har ett mindre företag det vill säga. När en årsredovisning har slutförts måste alla styrelsemedlemmar inklusive VD:n underteckna att redovisningen är korrekt. Därefter skall den skickas in till Bolagsverket som sedan offentliggör årsredovisningen. Har du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening är det bra att känna till att det måste lämnas in förslag till vinst- eller förlustdisposition. För de som har större företag måste även en kassaflödesanalys ingå i redovisningen

Många företag föredrar som sagt att anställa en redovisningskonsult eller en revisor för att göra själva årsredovisningen. För nya företag speciellt är det viktigt att redovisningen görs på rätt sätt. Det är heller inte alla som har tiden att utföra årsredovisning vid årets slut. Skulle årsredovisningen skickas in försent kan företaget få påminnelseavgifter och är det väldigt försent kan det leda till utredning. Då kan företaget utredas för bokföringsbrott tack vare att man då inte lämnat korrekta eller några uppgifter alls om ekonomin.