ATA-CARNET

En ATA-carnet, kan hjälpa dig att du göra vinster i både pengar och tid, om du har ett företag där du tillfälligt behöver exportera saker utanför EU. Det är ett internationellt tulldokument, och det är giltigt i cirka 60 länder. Om du har detta dokument, kan du föra in produkter utan att du behöver lämna deposition, betala tull eller andra vanligen förekommande avgifter i samband med export eller deponering. Har du inte en denna form av deklaration, behöver du söka upp en tullexpedition och klarera dina produkter med annat gods och den som har produkterna måste deponera för dem. Det är Handelskammaren som handlägger ansökning av ATA-carnet, och skaffar du den, gör det tullhandeln avsevärt förenklad. Ansökan kan göras på nätet, via e-post, men levereras genom hämtning eller vanlig post.

Så här fungerar det

Konventionen om temporär import reglerar hur du kan använda en ATA-carnet. Till exempel kan du använda den, om du i ett land utanför EU tillfälligt ska ta in: yrkesutrustning, produkter som ska användas vid en mässa eller utställning, samt varuprover. En ATA-carnet har en avgift, men den varierar. Kostnaden beror bland annat på hur många länder som ska besökas och värdet av de produkter, som är angivna i carneten. Firman ska deponera för de varor som tas med, beroende på vad varorna är värda.

När din ATA-carnet lämnas tillbaka till Handelskammaren i rätt tid tillsammans med ett bevis från tullen utomlands som säger att produkterna har förts tillbaka, får du åter det belopp som du deponerat för dina tillfälligt exporterade varor. I ansökan ska du fylla i dels allmänna uppgifter om företaget och syfte med exporten, och också göra en lista på alla varor. Ansökan kan göras digitalt, men hela dokumentet ska skrivas under av firmatecknare och sedan också skickas in via ”vanlig” post till handelskammaren.

Mer information om ATA-carnet

När du gjort en ansökan om en ATA-carnet, kan du hämta ut den på ett kontor hos Handelskammaren efter tre vardagar. Alternativt kan den skickas till din adress. ATA-carneten består av två kuponger för varje land, ett som du använder när du för in varorna och ett som du har när du för ut dem ur samma land. Den lämnar du när du ankommer till och när du avreser från ett land, och du slipper köa och upprätta dokument i onödan. Du kan förbereda allt innan resan, och det går fortare att passera gränserna mellan länderna.

Det är ett bra sätt att förbereda sin affärsresa. Vilka länder som accepterar denna handling får du veta hos Handelskammaren. Priset på detta dokument varierar. Det beror bland annat på om din firma är medlem i Handelskammaren, värdet av dina produkter och hur många resor du gör. Handelskammaren har en finns en prislista på detta. Om du har en ATA-carnet, kan du, så länge den är giltig, använda den till flera resor eller länder, upp till tio resor per carnet. Antal resor måste uppges vid beställningen. En ATA-carnet är giltig under ett år. Handelskammaren har mer information om detta.