ÅterförsäljareAtt vara återförsäljare betyder att du köper in produkter från andra företag för att sälja vidare. Du är då återförsäljare för det andra företaget. Det är ett risktagande för du behöver kapital för att köpa in produkter men det betyder också att du gör en vinst då du säljer dem dyrare än du köpte in.

Om du producerar varor är det viktigt att hitta rätt återförsäljare som kan sälja din produkt. Lika viktigt är det för återförsäljare att hitta produkter som de lätt kan sälja. I ett avtal med en återförsäljare bör det finnas bestämmelser om bland annat pris, betalningsvillkor och minimikvantitet.

En producent kan inte bestämma vilket pris återförsäljaren ska sälja produkterna för då gör man sig skyldig till konkurrensbegränsning men man kan bifoga en rekommenderad prislista. Därför bör avtalet dem sinsemellan även innehålla en punkt angående konkurrens som kan gälla till exempel att man är den enda återförsäljaren på en viss ort.

  • En återförsäljare köper in varor för att sälja till slutkunden
  • Producenten/grossisten kan inte bestämma slutpriset för konsumenten
  • Ett avtal ska skrivas mellan återförsäljare och grossist/producent
  • Avtalet ska innehålla bland annat betalningsvillkor, pris, produktansvar och punkt om konkurrens
  • Lagstiftning som gäller är avtalslagen, köplagen, konkurrenslagen och agentlagen
  • Kapital krävs för att kunna köpa in varor
  • Återförsäljaren ska hitta rätt produkter och producenten ska hitta rätt återförsäljare för sina produkter

Återförsäljare eller handelsagenter?

En handelsagent förmedlar affären mellan producenten och butiken. För mindre företag och tillverkare är det vanligare med direktförsäljning till butik medan större företag oftast har en handelsagent som bearbetar marknaden och sköter kontakten med butiker. Som mindre tillverkare kan man också ha återförsäljare som får kommission på försäljningen istället för att de köper in varorna.

Att som butik sälja varor på kommission betyder att man inte behöver ta så stora risker. Man behöver inget stort kapital för att köpa in varor och man har vanligtvis rätt att lämna tillbaka varor som inte säljs. För en mindre tillverkare är detta också ett sätt att ta sig in på marknaden i början.

För nya tillverkare av produkter är det svåraste att ta sig in på marknaden då konkurrensen är stor. Att hitta återförsäljare för sin produkt kan man göra på mässor bland annat. Ett annat sätt är att själv besöka butiker och ha med sig varuprover, prislista och all information som återförsäljaren kan tänkas vilja ha.

Franchise och säljsajter

Att öppna en butik enligt modellen franchise betyder att du betalar för att ha rätt att använda ett varumärke. Fördelen är att du väljer ett koncept som är beprövat och du slipper gå igenom en rad svårigheter som butiker annars kan ha. Franchise finns inom de flesta branscher.

Som franchisebutik har du support, marknadsföring och dessutom sköts förhandlingar av inköpspriset högeffektivt av franchisegivaren. Nackdelen är att du kan känna dig begränsad eftersom franchisegivaren sätter begränsningar och bestämmelser för hur företaget ska se ut och fungera. Se till att ta reda på all fakta innan du bestämmer dig.

Som återförsäljare eller tillverkare av en produkt finns en relativt ny marknad via säljsajter som förmedlar dina produkter. Detta koncept går ut på att du som säljare blir medlem i en säljsajt. Sajten marknadsför din butik och dina produkter och vanligtvis betalar du till sajten när du säljer en produkt via dem.