Den som ska kunna arbeta som auktoriserad revisor måste ha utbildat sig under åtta års tid med både teoretiska och praktiska moment. För att utbildningen ska bli komplett, måste ett slutprov göras. Teoridelen består av akademiska studier vid högskola eller universitet och ska utgöra en minst treårig kandidatexamen.

Det praktiska momentet under utbildningen ska göras under en period av minst tre år. Det mest vanliga är att praktiken sker på en revisionsbyrå under titeln revisorsassistent. Den som gör praktik måste ha en handledare som är auktoriserad alternativt godkänd revisor. Sedan är det två år kvar.

Under den sista tiden varvas teori och praktik. Sammanlagt blir det alltså fem års universitets- eller högskolestudier och tre års utbildning under praktik. Detta är det vanligaste sättet att få sin utbildning, men den kan variera något. Titels som auktoriserad revisor är skyddad. Den som har denna utbildning har auktoriteten att genomföra lagstadgad revision.

  • Åtta års utbildningstid på högskola eller universitet
  • Både praktik och teori varvas under utbildningstiden
  • Godkänd handledare krävs under den praktiska utbildningsdelen
  • Auktorisation ansöks efter genomgången utbildning hos Revisorsinspektionen (RI)
  • Auktoriserad Revisor är en skyddad yrkestitel och får inte användas av andra
  • En revisor behöver inte vara auktoriserad men får då arbeta med annat
  • Revisorsinspektionen meddelar Bolagsverket om vem som är auktoriserad revisor

Auktoriserad eller inte?

AuktorisationDet går att utbilda sig och arbeta som revisor utan att uppfylla de krav som nu beskrivits, men det är då inte tillåtet att använda titeln auktoriserad revisor. Då kan titeln exempelvis bli skatterevisor, internrevisor eller lekmannarevisor. Det går också att arbeta som redovisningskonsult med bokföring och redovisning.

Det kan tyckas svårt att förstå sig på alla regler kring krav på behörighet med mera, och det behöver inte vem som helst ha koll på. Om det uppstår oklarheter och frågor, går det att kontakta Revisorsinspektionen (RI), som har mer kunskap och kan ge riktig information om detta.

Den som har auktorisation som revisor, har bland mycket annat krav på att ha uppfyllt kraven att utföra revisionsverksamhet, är varken i konkurs eller har näringsförbud. En auktoriserad revisor får heller inte ha förvaltare. För att få auktorisation måste utbildningen, erfarenheten och personligheten vara den rätta.

Mer om studierna och praktiken

En auktoriserad revisor läser teoretiska studier om företagsekonomi där det ingår redovisning, finansiering, revision, organisationsteorier och ekonomistyrning. Beskattningsrätt bestående av inkomstbeskattning av företag och andra skatter och avgifter rörande företag. Handelsrätt innehållande juridik på olika nivåer. Det finns också andra obligatoriska kurser i till exempel informationsteknik, nationalekonomi, statistik och matematik.

I den minst treåriga praktiska utbildningen är upplagd av handledare och student. I praktiken ska studenten utöva planering, rapportering och utförande av revisionsuppdrag, även kvalificerade utredningar. En revisors ska bli bra på bedömningar, slutsatser och etiska regler. Ibland kan Revisorsinspektionen bevilja vissa undantag i den praktiska delen.

En auktoriserad revisor ska alltså godkännas, auktoriseras och registreras av Revisorsinspektionen (RI). Allt finns noga reglerat i revisorslagen (2001:883) och RI:s föreskrifter (RNFS 2001:3). Handläggningstiden för detta får inte vara längre än högst två månader från att ansökan med alla uppgifter har kommit in till RI.