Vad menas med Automatkontering?

En automatkontering är en typ av funktion som du vanligtvis hittar i bokföringsprogram som låter dig automatisera ett flertal rutinmässiga bokföringsmoment. En av de vanligaste automatkonteringarna beräknar utgående moms baserat på innestående månads kundfakturor. Men det är bara ett exempel på en bokföringsrutin som går att automatisera med denna tidsbesparande funktion.
En automatkontering kan förenklat beskrivas som en mall för ditt bokföringsprogram. Mallen innehåller information om hur belopp på dina företagskonton automatiskt ska omfördelas vidare till andra konton. En konteringsmall kan beräkna omfördelningar på många olika sätt: procentuella andelar av kontobelopp, fasta månadsbelopp m.m. Konteringarna genomförs sedan automatiskt varje månad vid tidpunkter som du ställer in.

En form av automatiserad bokföring

För att kunna göra automatkonteringar måste ditt bokföringsprogram ha tillgång till kontonumren till dina företagskonton och du måste välja villkoren för den typ av automatkontering du vill göra. När du specificerat automatkonteringen kan du därefter genomföra den med några enkla knapptryckningar. Till exempel olika momsberäkningar.
Automatkontering för moms låter dig specificera på förhand att en faktura från en viss kund eller leverantör är föremål för en viss momssats. Om det till exempel rör sig om utgående moms från en kund inom EU kan du specificera den momssats som gäller för just den kunden och låta ditt bokföringsprogram fördela pengarna enligt dina direktiv.
  • En automatkontering är enkelt uttryckt en automatiserad bokföringsrutin för omfördelning av pengar på dina företagskonton.
  • Automatkonteringar kan användas för att automatiskt omfördela moms, sociala avgifter m.m. mellan dina olika företagskonton.
  • Den kanske främsta fördelen med automatkonteringar är att de minskar risken för bokföringsfel då en och samma förinställda rutin genomförs automatiskt vid angivna tidpunkter.

Är det komplicerat att genomföra automatkonteringar?

Med de funktioner som erbjuds i de flesta bokföringsprogrammen så består processen inte av så mycket mer än några knapptryck och enkla beräkningar. Ofta går det att ställa upp villkoren för en automatkontering både via enkla menyer och formulär eller genom att skriva in formlerna för dem manuellt.

Vad bör jag tänka på när jag genomför automatkonteringar?

Troligtvis kommer du att genomföra dina automatkonteringar en gång varje månad. Vid det tillfället ska du se till att ordna en papperskopia av den bokföringsorder som upprättades när du gjorde automatkonteringarna. Kopian fungerar som verifikat för automatkonteringarna du just utfört och ska bokföras.

Vad är avsikten med automatkonteringar?

Automatkonteringar är en funktion vars syfte är att underlätta bokföringen för företagare. De låter en genomföra flera bokföringsmoment med några knapptryck. I vissa fall leder de också till att bokföringen blir säkrare i och med att återkommande bokföringsrutiner automatiseras. Du kan genomföra automatkonteringar i de populära bokföringsprogrammen.

Vilka åtgärder kan jag göra med automatkonteringar?

Listan över bokföringsuppdrag som går att genomföras via automatkonteringar är lång och något varierande beroende på vilket bokföringsprogram du använder. Bland åtgärderna som går att utföra ingår sådant som periodiseringar, avskrivningar, beräkningar av kontosaldon, lagervärdesbokningar, momsberäkningar och fördelning av intäkter mellan olika fördefinierade företagskonton.

Går det att beräkna utgående moms med automatkonteringar?

Ja, du kan ställa in en automatkontering som definierats att beräkna momsen av ett in- eller utgående belopp baserat på olika momssatser. Med hjälp av momskoder definierar du vilken moms som gäller för den specifika intäkt eller utgift du vill använda automatkonteringen till.