Avdragsrätt för moms

Moms är en förkortning av mervärdesskatt och är en skatt som alla betalar vid köp av varor och tjänster. I Sverige är momsen redan medräknad i priset, så det är inget vi tänker på när vi handlar i egenskap av privatpersoner, men som företagare får man dra av momsen när man gör inköp till företaget. Företag som har en försäljning på mindre än 30 000 kronor exklusive moms kan få momsbefrielse, och behöver då inte redovisa moms till skatteverket. Om du har avdragsrätt för moms så bokförs den ingående momsen (på varor och tjänster som köps in) inte som en kostnad utan som moms, som sedan dras av från den utgående momsen (på varor och tjänster som säljs). Avdragsrätt för moms får man genom att ansöka om registrering hos Skatteverket, som då skickar ut ett registreringsbevis med momsregistreringsnummer (VAT-nummer).

Ibland används omvänd skattskyldighet

Som företagare tar du vanligtvis ut moms vid försäljning av varor och tjänster, och betalar sedan in detta till staten. Vid omvänd skattskyldighet betalas momsen istället in av köparen. Omvänd skattskyldighet kan man inte välja själv, utan detta styrs av särskilda bestämmelser. I Sverige gäller omvänd skattskyldighet för omsättning av byggtjänster till företag i byggsektorn i vissa fall, och vid omsättning av guld, avfall och skrot av vissa metaller. Det gäller även vid handel med utsläppsrätter och när utländska företag handlar med el, gas, värme och kyla med svenska köpare.

Vid handel mellan företag inom EU gäller, med vissa undantag, omvänd skattskyldighet, det vill säga köparen redovisar moms. Vissa tjänster är undantagna som till exempel fastighetstjänster, persontransporter och tillträde till vissa evenemang. Om du köper en tjänst från ett land utanför EU ska du själv deklarera och betala svensk moms. Om du sålt en vara eller tjänst med omvänd skattskyldighet ska du redovisa detta till skatteverket på en periodisk sammanställning som lämnas varje månad för varor och varje kvartal för tjänster.

Redovisning av moms

Alla företag som har avdragsrätt för moms måste lämna en momsdeklaration till Skatteverket. Hur ofta den ska lämnas framgår av registreringsbeviset som skickades ut i samband med registreringen av avdragsrätten. Deklaration kan ske per månad, per kvartal eller per år. Den vanligaste momssatsen är 25 %, men det finns även andra momssatser. Vissa reparationer har en moms på 12 %. Detta gäller reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Momsen för biobiljetter har tidigare varit 6 %, men är nu höjd till 25 %.

För livsmedel är momsen 12 %, vilket också gäller för camping och försäljning av konstverk. För böcker och tidskrifter är momsen 6 %. Detta gäller även musiknoter, kartor och ljudböcker. Däremot är det 25 % moms på e-böcker och nättidningar, även om innehållet är exakt detsamma som i det tryckta formatet. Privata museer och bibliotek betalar också 6 % moms på entréavgifter och liknande, men 25 % på övriga varor och tjänster. Sjukvård, tandvård, bank-och finansieringstjänster samt utbildning är befriade från moms, med vissa undantag.