En avhysning kallas också för vräkning och utförs vanligen av Kronofogden i samråd med hyresvärd. Den vanligaste orsaken till att någon blir avhyst är att man inte har betalat hyra i tid eller på rätt sätt. Det kan också handla om att någon stört upprepade gånger, eller att en bostad eller lokal hyrts ut i andra hand utan någon tillåtelse. Kronofogden börjar en avhysningsprocess genom att delge den som ska avhysas om vilket datum och vilken tid avhysningen kommer att ske. Hyresvärden får också en kopia på denna underrättelse, och en kopia på denna skickas också till socialnämnden. Om det är så att den som ska avhysas väljer att flytta själv och lämnar in sina nycklar innan datumet för avhysningen måste hyresvärden omgående återkalla sin ansökan för att slippa extra avgifter.

Vad händer vid avhysningen?

AvhysningNär det blivit ett utslag och avhysning ska ske kommer den att ske från utrymmen som anges i utslaget. Om det i utslaget framgår att till exempel förråd också ska avhysas omfattas också de. I kontraktet på bostaden måste det mycket tydligt framgå att dessa biutrymmen här ihop med just den aktuella bostaden. Om någon som helst oklarhet sker kommer förråd eller biutrymme inte att avhysas. Under avhysningen bedöms det om egendom kan utmätas för att till exempel täcka kostnader eller andra skulder. Om inget kan utmätas magasineras det vanligtvis i tre månader.

De kostnader som uppkommer i samband med avhysningen ska i allra första hand betalas av svaranden, alltså av den som blir avhyst. Om denne inte kan betala dessa måste den som ansöker om avhysningen betala. Det kan alltså vara som så att hyresvärd eller annan som ansöker om avhysning måste betala in ett förskott innan avhysningen genomförs. Man kan som svarande också bli ansvarig för kostnader gällande packning samt transport. Om man vill ha ett specifikt typ av lås i dörren måste även detta bekostas.

Hur ansöker man?

Om man vill ha hjälp med en avhysning använder man sig av blanketten för vanlig handräckning och betalningsföreläggande. Här fylls noga alla uppgifter i. Den som blir avhyst måste förstå vad kravet anser så både kravet och dess grund måste vara tydligt. Man kan till exempel skriva att en hyresrätt är förverkad på grund av olovlig uthyrning i andra hand under perioden 1 december 2014‑29 februari 2016. Om det gäller en familj eller person måste man alltid skicka med bevis på att socialnämnden underrättats.

När ansökan lämnas in måste man också ange om man vill ha hjälp med att verkställa och genomföra avhysningen eller inte. Om man inte vill att detta ska ske direkt kan utslaget sparas för senare användning, genom att man då ansöker om verkställighet, Att ansöka om avhysning kostar 300 kronor och man kan också begära ersättning för den kostnaden i sin ansökan. Om man vill ha hjälp med avhysningen tillkommer ytterligare en kostnad på 600 kronor samt tillägg för eventuell transport.