AvkastningMed avkastning menar man de pengar du tjänar på kapital du har investerat. Det kan också beskrivas som ett begrepp som förklarar hur mycket ett kapital har vuxit i värde. Vanligtvis (i princip alltid) räknas avkastning som en procent av det kapital som investerats, men som vi ska se är det inte så enkelt.

Man brukar tala om olika sorters avkastningar. Delvis kan man dela in det i hur ofta man mäter avkastningen; då brukar man tala om veckoavkastning, månadsavkastning, etc. Men den viktigaste skillnaderna ligger i vad för typ av algoritmer man använder sig av för att räkna ut avkastning.

Skillnaderna i dessa uträkningar beror i stort på skillnader i olika bolag. Att räkna i mängden pengar som finns i verksamheten kan vara en bra idé för till exempel en snickarverksamhet, medan det skulle ge konstiga beräkningar för en bank där mängden pengar från dag till dag inte säger så mycket om bankens värde.

  • Avkastning är ett sätt att räkna ett kapitals ökning av värde.
  • Att förstå avkastning är viktigt för att förstå hur ett företag går.
  • Det finns många olika vis att räkna ut avkastning.
  • Hur man räknar beror på bl.a. på branschen.
  • Det kan också bero på din investering.
  • Räkna ut avkastning efter ditt specifika behov.
  • Negativ avkastning innebär att investerat kapital tappat värde

Investering, investerat kapital och eget kapital

Med avkastning på investering hänvisar man till en av de mer använda och simpla sätten att räkna ut avkastning. Här räknas vinsten ut genom att dividera investeringens vinst med kostnaderna för att investera. På detta vis får man en klar bild om investeringen lönade sig.

Med ’avkastning på investering’ hänvisar man istället till hur väl själva investeringen användes. Detta görs genom att dividera resultatet av rörelsen efter skatt med det investerade kapitalet. På detta sätt kan du utvärdera hur pass effektivt ditt investerade kapital användes av bolaget du investerade i.

Ett tredje sätt att räkna används ofta för att räkna ut om det är värt att investera i ett företag. Det finns många sätt att räkna detta men den vanligaste modellen dividerar bolagets (vanligtvis årliga) resultat med din andel av bolaget. Detta kan också användas för att jämföra bolags lönsamhet.

Varför är avkastning komplicerat?

Avkastning är alltså ett mått av lönsamhet, vilket gör den till en av ekonomins viktigaste termer. När du investerar vill du göra det i företag med goda aktier. Men det är tyvärr inte riktigt så enkelt. Alla de olika former av beräkningar för avkastning måste vägas gentemot risker.

Kom också ihåg att det i aktiesparande finns någonting som heter negativ avkastning. Ifall ett bolag du har investerat kapital i går i någon form av förlust kommer värdet av din investering att minska; alltså kommer du ha fått en negativ avkastning. Att förstå risken för negativ avkastning är viktigt för alla som vill investera.

En hög avkastning i en riskfylld bransch är kanske inte en en bra idé när allt kommer omkring. Det viktiga är att inse att avkastning kan verka vara ett klart sätt att räkna på förtjänst, men i verkligheten är dessa beräkningar mycket svåra, särskilt om inkluderar riskkalkyler.