En avskrivning är en term som används inom bokföring. Den beskriver hur byggnaders och anläggningars tillgångars värden minskar. En avskrivning gör att de här kostnaderna kan fördelas över en mycket längre tid och det är ofta en fördel för företagaren. När en byggnad ska avskrivas finns det flera sätt att göra på.

En avskrivning på en byggnad redovisas alltid som en kostnad i bokföring och bokslut. Det beror på att avskrivningen motsvarar värdet på de resurser som har förbrukats. När den period avskrivningen sker över är slut kan inte byggnaden utgöra någon kostnad för företaget längre. Perioden kan inte vara längre än byggnadens förväntade livslängd.

När är avskrivningar på byggnader relevanta?

Det finns flera gånger då det kan vara relevant att göra avskrivningar på byggnader. Det kan till exempel vara så att företaget skaffar en byggnad för att kunna använda den under en längre tid. Då kan kostnaden för byggnaden delas upp under en längre period.

En avskrivning är bara relevant så länge företaget har byggnaden i sin ägo, eller brukar den och så länge det finns en utgift förknippad till den. När byggnadens förväntade livsläng nåtts är det inte längre relevant att göra avskrivningar på den eftersom att det då inte räknas som att det finns några kostnader.

Frågor och svar om avskrivning på byggnader

 • Hur skriver man av?
  Om företaget köper in en byggnad för tio miljoner kronor och avskrivningstiden är 33 år kan den skrivas av med strax över 30 000 kronor varje år istället för att företaget skriver en utgift på tio miljoner under ett år. Hela organisationens tillgångar ska dock tas upp i värdet som bokförs.
 • Kan man göra överavskrivningar?
  Ja, som företagare kan man också göra överavskrivningar. Redovisningsenheten kan göra det för att utnyttja de möjligheter som finns för skattemässiga avdrag. En avskrivning kan alltså göra skillnaden mellan bra och dåliga år mindre påtaglig. Skillnaden som uppkommer ska bokföras som en kreditpost i företagets balansräkning.
 • Under hur lång tid kan något skrivas av?
  Hur lång tid något kan skrivas av avgörs beroende på hur hög den förväntade livslängden på föremålet eller tillgången är. Just när det gäller byggnader är den förväntade livslängden 33 år. Efter 33 år kan man inte göra fler avskrivningar, även om byggnaden fortfarande finns.
 • Hur gör man en linjär avskrivning?
  En linjär avskrivning görs genom att man helt enkelt skriver av tillgången med lika högt värde varje år. I bokföringsprogram finns det ofta automatiska funktioner för just det här. Om man bokför manuellt är det också lättare att komma ihåg summan för avskrivningen om den alltid är densamma.
 • Hur går en progressiv avskrivning till?
  En progressiv avskrivning kan vara klokt att göra om företaget är nystartat. På så sätt kan man börja skriva av ett lågt belopp och det blir sedan högre och högre för varje år. När det gäller byggnader är dock metoden inte alls tillåten att använda.

Avskrivning på byggnader - Sammanfattning

 • En avskrivning på en byggnad gör att kostnaderna fördelas över lång tid istället för att det blir en hög plötslig utgift.
 • Det är bara byggnader och tillgångar som får skrivas av.
 • Med hjälp av en avskrivning kan företaget få råd att investera i fler eller större byggnader som passar bättre.