Avstämningsdag för skattekonto.Skattekontoret räknar fram en avstämningsdag för skattekonto. Det är en dag varje månad, vanligtvis första lördagen, när summan på skattekontot, det vill säga skulder och betalningar ses över. Finns det då ett underskott, finns risk för att företaget får krav på att betala. Vid betalningskrav har Skatteverket bedömt att underskottet är för högt.

  • Skatteverket stämmer av ett företags skattekonto en gång per månad.
  • Vanligtvis sker avstämningen första helgen, men undantag finns.
  • Om det finns ett för stort underskott, kommer det ett betalningskrav.
  • Kravet på betalning skickas antingen digitalt eller per vanlig post.
  • Skatteverket rekommenderar att företagare själva ser över sitt skattekonto ett par gånger per månad
  • Om du missat att betala, tillkommer också en ränta på summan.
  • Om betalningen inte sker i tid, tar kronofogden över handläggningen

Hur vet företaget att det finns betalningskrav?

Betalningskravet kommer till företaget om underskottet är precis eller över 10000 kronor. Då kommer betalningskravet i den digitala brevlådan eller i ett vanligt brev. I brevet står hur stort underskottet var senaste gången skattekontot blev avstämt. Skatteverket har en e-tjänst där ett företag kan se hur mycket det måste vara på skattekontot.

Det innebär att om firman har ytterligare avgifter att betala, till exempel preliminärskatt, moms, eller arbetsgivaravgifter, så är de inte med i kravet. Om ett företag inte vill riskera krav eller räntor, är det bra att med jämna mellanrum kontrollera vilka avgifter som ska betalas in.

Vad händer vid underskott?

När det är underskott på skattekontot, läggs det till en ränta för kostnader. När du har fått ett krav måste du också betala in räntan utöver den summan du är skyldig skatteverket. Pengarna ska vara på kontot senast den 26 den månad som kravet har kommit.

Kravet måste betalas i god tid. Glöm inte att det tar minst ett par dagar innan pengarna syns på skattekontot. Om ett företag inte har betalat när det ska, och skattekontot vid kommande avstämning fortsätter att ha ett större underskott (minst 10000 kronor), lämnas skulden över till Kronofogden.