Begreppet avyttring används inom företagsvärlden och kan röra sig om till exempel materiella saker. Att avyttra någonting innebär att man gör sig av med något av olika anledningar. Det kan vara genom att man exempelvis säljer eller överlåter något till ett annat företag eller en privatperson.

Anledningarna till att man avyttrar något kan variera ganska kraftigt. Ett exempel kan vara att ett företag har köpt en ny grävmaskin för att möta nya miljökrav och därför vill sälja sin gamla maskin då den bara kommer att bli stående och kosta företaget pengar.

Ett företag kan börja ha dålig likviditet och börja ha svårt att betala sina skulder. Då kan ett alternativ på kort sikt vara att avyttra en eller flera av sina tillgångar för att få in kapital och således få möjlighet att betala bort exempelvis lite räkningar och lån.

  • Att avyttra innebär att man säljer något
  • Det kan röra sig om materiella tillgångar som maskiner
  • Det kan röra sig om immateriella tillgångar som varumärken
  • Fastigheter och lokaler kan avyttras av företag
  • Det kan finnas många olika anledningar till avyttring
  • På kort sikt kan det öka företagets likviditet
  • På lång sikt kan det handla om maskiner som enbart kostar pengar

Minska kostnaderna genom att avyttra

AvyttraAtt tänka att det kan vara bra att ha längre fram är inte alltid det bästa. Ibland kan det handla om att ett företag enbart har kostnader- Det kan vara en bil som ingen använder och som ändå kostar skatt och försäkring. Sälj den och köp en ny om behovet kommer längre fram.

Ett företag kan ibland köpa upp stora varulager och på så sätt få en del produkter över som man inte har någon nytta för alls. Då kan det vara bra att avyttra dessa för att slippa ha så mycket onödigt liggandes som ändå inte kommer till användning.

Ibland sker händelser som man inte hade kunnat förutse. Det kan handla om sjukdom eller arbetsbrist som gör att ett företag får svårt att betala sina skulder. Ett exempel på det är en enskild firma och personen blir sjuk. Då kan man behöva sälja av lite för att hindra skulder att växa.

Att avsluta ett företag

När det är dags att avsluta ett företag så kan det ofta ske i olika steg. Det kan då handla om att bit för bit avyttra delar av företaget. Kanske det till och med finns någon som kommer att köpa företaget men bara vissa delar.

Avyttring kan vara både ett frivilligt val och ibland ett måste. Det kan vara så att avyttringen sker då man har ett lån på något och borgenären inte fått sina pengar. Då kan de välja att sälja exempelvis maskinen för att få tillbaka sina pengar.

En avyttring kan ha flera orsaker både på gott och ont. Det kan handla om att man har för mycket i lager eller att det fattas pengar för att betala skulder. Att avyttra innebär alltid att man gör sig av med något oavsett bakomliggande orsak.