Balanserat resultat är en del av balansräkningen och årsresultatet på en firma eller aktiebolag och representerar den totala summan av förluster och vinster som har uppstått inom bolaget under det gångna året. När man räknar på detta så skiljer man på balanserad vinst och förlust. Balanserad vinst är positivt och balanserad förlust är negativt.

  • Balanserat resultat är en del av balansräkningen.
  • Detta inkluderas i firman eller aktiebolagets årsresultat.
  • Balanserat resultat representerar den totala summan av förluster och vinster som har uppstått
  • När man räknar på detta så skiljer man på balanserad vinst och förlust.
  • Balanserad vinst är positivt och balanserad förlust är negativt.
  • Det balanserade resultatet är en uträkning mellan förlust och vinst.
  • Man kan även använda balanserat resultat inom privat ekonomi på det egna kapitalet.

 

Hur räknar man ut balanserat resultat?

Balanserat resultat

Man räknar ut balanserat resultat genom att slå samman ett företags totala vinster och förluster från året innan och gör även avdrag för eventuella utdelningar inom bolaget. Det är bolagets årsstämma som balanserar bolagets resultat i en ny räkning där man lägger ihop föregående års resultat med det förväntade resultatet för det kommande året.

Summan kan då räknas som positiv eller negativ, beroende på om det balanserade resultatet gick med vinst eller förlust året innan. Om summan blir positiv så delas en del av vinsterna ut till aktieägarna och i de fallen så minskas det balanserade resultatet med summan som betalats ut.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Vad är en balansräkning?

En balansräkning är en sammanställning av företagets bokföring och balanserat resultat är en del av detta, i balansräkningen så faller detta under kategorin ”fritt eget kapital”. Ifall det egna fria kapitalet från tidigare år sammanslaget blev negativt så kallas det för ansamlad förlust.Om det totala fria egna kapitalet blir negativt, används benämningen ansamlad förlust.

I en balansräkning så delas företagets resultat in i två olika grupper. Den ena sidan står för företagets alla tillgångar och den andra består av det befintliga kapitalet samt de skulder som företaget har. Detta behöver sedan presenteras i samband med företagets bokslut i årsredovisningen.