När ett aktiebolag ska startas och registreras, behövs det ett intyg utfärdat av en bank, om aktierna ska betalas med pengar. Denna betalning blir aktiekapitalet i bolaget, och aktuellt bankintyg ska visa att kapitalet finns på ett konto som har blivit öppnat av den person som startat bolaget.Bankintyg

  • Vid start av aktiebolag, och aktierna betalas med pengar, ska bankintyg lämnas till bolagsverket
  • Betalningen skapar bolagets aktiekapital, vilket intyget ska bevisa
  • Intyget ska vara skrivet av bank eller motsvarande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • Det går att använda flera intyg som täcker beloppet för aktierna
  • Bankintyget lämnas in i original och innehålla specifika uppgifter för att vara giltigt
  • Bankintyget gäller endast den del som betalas in med pengar
  • Intyget kan skickas in via vanlig post eller via elektronisk post

Vad innehåller ett bankintyg?

Ett intyg av detta slag kan bli utfärdat av en bank, ett kreditinstitut eller ett kreditmarknadsföretag inom EES. Intyget ska skickas in som original. Där ska tydligt framgå namn och telefonnummer på banken eller dylikt, förslaget till bolagets namn med tillägg ”under bildande”. Även kontonummer och det insatta beloppet ska vara med i intyget.

Banken ska intyga att det är en betalning för aktier, vilket datum betalningen är gjord, ifall det gjorts uttag från kontot och en redogörelse för vilka datum i så fall. Intyget får även ha organisationsnummer, mailadress och en särskild stämpel som visar vem som gjort intyget.

Ytterligare information om bankintyg

Det är möjligt att använda fler intyg från olika banker så att de uppgår till det belopp som ska täcka kostnaderna för aktierna. Ett bankintyg omfattar bara den del som betalas in med pengar. Intyget kan skickas in elektroniskt eller via vanlig post till Bolagsverket.

Är intyget skrivet av en svensk bank eller motsvarande ska det skrivas under av två personer på banken. Om någon del av kapitalet betalas in eller finansieras med så kallad apportegendom ska det inte tas upp i bankintyget, utan redovisas via särskilt intyg från revisor.