Befintligt skick betyder att en köpare inte ska ha förväntningar på att den köpta produkten ska vara i samma skick som en helt ny produkt. Köparen har därför inte samma möjlighet att reklamera köpet. Detta begrepp används oftast när det gäller handel av begagnade varor.

  • En produkt i befintligt skick innebär att produkten som köpts inte är utan fel.
  • Befintligt skick möjliggör för en säljare att friskriva sig från ansvar över fel på varan.
  • I begreppet ingår att den som köper varan har en undersökningsplikt.
  • Säljaren har skyldighet att inte undanhålla viktiga fakta, och att ge riktiga upplysningar om produkten.
  • Köplagen och konsumentköplagen gäller även vid köp av befintligt skick.
  • En produkt som köpts på öppet köp kan ibland reklameras.
  • Konsumentverket ger mer information om begreppet befintligt skick.

När går det att reklamera?

Många tror att det inte går att klaga på en vara som blivit såld i befintligt skick men det är inte riktigt sant. Om en köpare upptäcker att den inköpta produkten till exempel ändå har ett för dåligt skick måste detta reklameras på en gång. Det görs genom att säljaren får veta felet, helst skriftligt.Befintligt skick

Produkten ska stämma överens med det som avtalats. Köparens undersökningsplikt gör det något svårare att hävda alla fel. Men en produkt är såld i ”befintligt skick” kan hävdas vara felaktig, ifall säljaren innan köpet sagt något fördelaktigt om produkten som inte stämmer, men som har påverkat köparen att välja produkten.

Vad mer kan köparen göra?

Köparen kan hävda felaktig information från säljaren, såsom att produkten är fri från fel, eller hållit undan väsentlig fakta, som något om produktens egenskaper. Ifall produkten är i påtagligt värre skick än köparen har kunnat förutse är också ett skäl att klaga. Köpet kan då hävas eller prisavdrag kan begäras.

En privatperson har något lättare att anmärka på ett fel på en produkt om den är köpt av ett företag jämfört med ett privatköp. Vad det verkligen innebär kan vara svårt att avgöra. Om säljaren inte går med på klagomålen, kan det tas upp i domstol.