Beskattningsår är det år som beskattningen av en händelse sker. Trots att vi är inne i år 2018 kan det skett saker under 2017 som ska tas upp till beskattning under beskattningsåret 2018, eller tvärtom att något händer under 2018 men ändå ska beskattas under 2017.

  • Beskattningsår är året en vara eller tjänst beskattas
  • Beskattningen sker det år som händelsen avser eller utförs
  • Utförs arbetet i december men faktureras i januari beskattas den oftast för det tidigare året
  • Utför du arbete i december men får betalt i januari beskattas du oftast i december
  • Det år du deklarerar heter istället taxeringsår
  • I ett företag kan olika händelser styras till ett önskat år genom periodiseringar
  • Det finns flera tekniska bokföringsmöjligheter att flytta händelser mellan år

När inkomsterna blir tillgängliga

BeskattningsårDet finns flera sätt att hantera händelser och flytta mellan beskattningsår i bokföringsväg. Det mesta som sker i sån form sker i bokslut och deklaration. Några exempel på saker som flyttas mellan beskattningsår, förutom just utförda arbeten eller försäljning kan vara löner och avgifter som uppstår i samband med dessa.

Man kan enkelt säga att beskattningsåret blir det år som inkomsterna blir tillgängliga eller när de uppstår. Själva beskattningen kommer att ske året efter beskattningsåret, det vill säga under taxeringsåret. Den enklaste formen att förklara denna typ av händelse är en kundfordran, alltså en faktura skickad till en kund.

Händelsen finns under två år

Som exempel skickar ett företag en faktura till en kund för ett utfört arbete under ett år, men kunden betalar den inte under det året utan året hinner ta slut. Företaget tar då upp detta till beskattning det år fakturan är utställd och således hamnar den i det årets rapporter.

Händelsen kommer trots det att finnas med även under det kommande räkenskapsåret, men då sker bokföringen helt utan beskattning eftersom den redan är beskattad under föregående år. Man kommer dock att kunna följa händelsen under båda åren eftersom det sker transaktioner under båda åren, men utan skatt.