Beskattningsbeslut är ett beslut som anger hur mycket skatt man ska betala som företagare. Beslutet bygger på uppgifter som man har lämnat till Skatteverket och betalas in varje månad. Beskattningen gäller den så kallade F-skatten också kallad preliminärskatt. Den kan ändras under året om företagets intäkter blir högre eller lägre än förväntat.

  • Det är en preliminär beskattning som baseras på inlämnade uppgifter.
  • Om du i slutet av året har högre intäkter än förväntat måste du korrigera detta.
  • Även om ditt företag gått sämre än förväntas ska detta rapporteras.
  • Du kan själv logga in på skatteverket och lämna nya uppgifter.
  • Beslutet skickas alltid ut på papper via posten.
  • Om du korrigerar din beskattning får du ditt nya beslut senast den 31 oktober.
  • Kontrollera alltid din uppgifter om du får ett nytt beskattningsbeslut.

Bygger på förväntade inkomster

Om du driver ett företag beräknar du på ett ungefär din verksamhets intäkter och utgifter. Du räknar också ut hur mycket som du ska betala in till staten i form av skatt. Under årets gång tar sedan Skatteverket ut skatt från dina tänkta inkomster med stöd av skattekortet.
Beskattningsbeslut

Ovanstående uppgifter är alltså bara en uppskattning och dina verkliga inkomster redovisas i beskattningsblanketten. Det är alltså ditt slutresultat som du ser på denna blankett. Hur mycket skatt som du i slutändan kommer att betala baseras på uppgifterna som du lämnat i denna blankett. Kontrollera därför alltid dessa uppgifter noggrant.

Omprövning av beslut

Skatteverket får lov att ompröva ett beslut om det kan vara till fördel för dig. Denna omprövning får ske oavsett skäl till att resultatet blir annorlunda. Detta är inte något som är tidsbegränsat men vanligtvis prövar inte Skatteverket beslut för en äldre period där det inte längre finns några handlingar att tillgå.

Denna omprövning av beskattningsbeslutet brukar vanligtvis inte vara särskilt svårt att avgöra. Skatteverket får ändå inte fatta beslutet innan de har kontaktat dig det gäller. Om du tackar nej till beslutet även om det är till din fördel, respekterar myndigheten ditt val och det ursprungliga beslutet gäller då.