BeskattningsunderlagBeskattningsunderlag är det belopp som används för att beräkna hur mycket moms man ska betala. Beskattningsunderlag för moms utgörs av en tjänst eller varas försäljningspris minus den moms som ingick i försäljningspriset. Även bidrag och bytesvaror räknas som ersättning och därmed beskattningsunderlag. Skatten beräknas som en viss procentsats av underlaget.

  • Beskattningsunderlaget är det belopp som momsen beräknas från
  • Beskattningsunderlaget utgörs av ersättningen för en viss vara eller tjänst
  • Även bytesvaror och bidrag räknas som ersättning och bidrar därför till beskattningsunderlaget
  • Momsen beräknas som en procentandel av beskattningsunderlaget
  • Beskattningsunderlaget kan utgöras av priset för en köpt vara eller tjänst vilket kallas förvärvsbeskattning
  • Även subventioner som är direkt kopplade till en varas pris lägger grund för beskattningsunderlaget
  • Fraktkostnader, försäkring och andra kostnader som säljaren tar ut bidrar till beskattningsunderlaget

Vad som ingår i beskattningsunderlaget

Alla skatter och avgifter som en säljare tar ut för en vara eller tjänst ingår i beskattningsunderlaget. Några exempel på dessa avgifter är transportkostnader, reseersättningar, provisionskostnader, försäkringar, emballagekostnader, tull samt frakt- och portokostnader med flera. Ränta baserat på skuld samt moms är de enda avgifterna som inte ingår i beskattningsunderlaget.

Utöver dessa avgifter ingår all övrig ersättning som säljaren mottar i beskattningsunderlaget. Det här innebär att om en byteshandel sker så ingår bytesvarans värde i beskattningsunderlaget. Bidrag som har en direkt inverkan på priset av en vara ingår också i beskattningsunderlaget. Rabatter och andra prisnedsättningar räknas ändats med i speciella fall.

Hur prisnedsättningar påverkar beskattningsunderlaget

I vissa fall kan en nedsättning av en varas pris minska beskattningsunderlaget. Det här gäller till exempel om köparen betalar för varan eller tjänsten innan förfallodagen. Prisnedsättningar, till exempel bonusar och rabatter, som görs när, eller efter att, köparen mottar varan eller tjänsten minskar också beskattningsunderlaget.

Om båda parter har kommit överens om en prisnedsättning efter mottagandet ska detta däremot inte minska beskattningsunderlaget. I de fall då beskattningsunderlaget minskas efter att en köpare har mottagit en vara eller tjänst har denne möjlighet att få den skatt som fakturerats felaktigt. Kostnader för inlösning av rabattkuponger inom detaljhandeln minskar aldrig beskattningsunderlaget.