När en säljare har mottagit en beställning från en köpare, är det vanligt att säljaren skriver ut ett beställningserkännande. Det skickas till köparen för att denne ska ha möjlighet att se att beställningen eller ordern kommit fram till rätt ställe, samt att det inte blivit några misstag eller missförstånd kring beställningen.

  • Ett beställningserkännande skickas av säljare till köpare.
  • Ett beställningserkännande visar att beställningen kommit rätt.
  • Ett beställningserkännande visar vad köpare och säljare avtalat om.
  • Det finns ingen tvingande lag om att beställningserkännande måste skrivas.
  • Ett beställningserkännande är bara tvingande om köpare och säljare avtalat om att det ska skrivas.
  • I beställningserkännandet bör också tiden för leverans skrivas.
  • Ett beställningserkännande är mycket användbart och underlättande vid tvister.

Vad innebär beställningserkännande?

Med ett beställningserkännande får köparen också ofta en bekräftelse på att det som är beställt kommer att bli levererat inom en specifik tid. Det är ett avtalsbrott att inte leverera en vara inom utlovad tid. Köparen har då möjlighet att till exempel handla hos någon annan eller förhandla om någon slags kompensation.
Beställningserkännande
Det är inte reglerat i någon lag att säljaren är tvungen att skicka ett beställningserkännande. Ett avtal om köp och erkännande om detta avtal kan lika gärna vara muntligt. Enda gången ett beställningserkännande måste göras enligt lag är när parterna avtalat om att ett beställningserkännande ska skrivas.

När har jag användning av ett beställningserkännande?

Men om det blir en oenighet eller en tvist om en leverans, till exempel om den inte anländer eller om den blir försenad, kan det vara till stor hjälp med ett skriftligt dokument. Det är då lättare för båda parter att bevisa vad som är överenskommet från början.

Det är mycket viktigt att hela texten i ett beställningserkännande blir genomläst så att allt stämmer. Om det inte stämmer, måste köparen se till att det blir rätt skrivet. Det blir annars mycket svårt vid tvist att hävda att något annat blev avtalat muntligt innan beställningserkännandet skrevs. Ett beställningserkännande kan också kallas för ett ordererkännande.