En betalningsanmärkning är en anmärkning man drabbas av i de fall man inte betalat sina räkningar i tid. Den här typen av anmärkning kan vara till en stor belastning för privatekonomin. En sådan anmärkning kan till exempel förhindra att man får skriva ett hyreskontrakt eller skaffa ett telefonabonnemang. Det kan också vara ett hinder för att få ett positivt besked på ansökningar om lån och krediter. Det är ett kreditupplysningsföretag som utfärdar betalningsanmärkningar men de gör det på uppdrag av kronofogdemyndigheten. En betalningsanmärkning försvinner efter tre år och har man inte under denna treårsperiod blivit föremål för ytterligare betalningsanmärkningar så bör man kunna ansöka om lån, krediter och lägenhetskontrakt utan problem igen. Systemet med betalningsanmärkningarna har tagits fram som ett skydd för både privatpersonen som för företag, banker och hyresvärdar etc.

Betalningsanmärkning som skydd

BetalningsanmärkningÄven om det kan kännas kränkande att ha en betalningsanmärkning så finns det en positiv sida med systemet med betalningsanmärkningar. Privatpersonen ska skyddas från att bli överskuldsatt och försättas i fler ekonomiska svårigheter. För att undvika betalningsanmärkningar bör man ha ordning på sin ekonomi och se till att betala sina räkningar i tid. Har man temporära ekonomiska problem kan man kontakta det företag man är skyldig pengar och till exempel be om en senarelagd sista inbetalningsdag för att undvika att räkningen skickas vidare till inkasso.

För företag och banker har systemet en annan skyddande effekt. En betalningsanmärkning ger en indikation om att personen saknar betalningsförmåga och förhindrar att lån utbetalas eller kontrakt skrivs och så vidare. En betalningsanmärkning skyddar så väl företaget som privatpersonen från ytterligare ekonomiska problem. Den treåriga period som anmärkningen finns kvar hos kreditupplysningsföretagen kan man ta itu med sin ekonomi och göra det man kan för att förbättra betalningsförmågan. Om du får ett betalningskrav som du anser är felaktigt ska du överklaga detta så att det inte felaktigt resulterar i en betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkningen som varningstecken

Om du vill veta om du har en betalningsanmärkning eller vet att du haft en och vill veta om den avlägsnats så kan du ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag. Därifrån får du den information du behöver utan kostnad. För att få bedriva ett kreditupplysningsföretag och äga rätten att utfärda betalningsanmärkningar så måste kreditupplysningsföretaget vara godkänt av datainspektionen. Beslutet att utfärda en betalningsanmärkning kommer dock från kronofogden som tittat över ärendet och tagit beslut i frågan. För att undvika en nedåtgående spiral i privatekonomin ska man undvika betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkningen får ses som ett varningstecken och har man blivit föremål för en sådan anmärkning bör man se över sin ekonomiska situation så att den inte förvärras. Man kan belastas med fler än en betalningsanmärkning. Har man drabbats av den här typen av anmärkning är den treårsperiod som anmärkningen finns kvar ett utmärkt tillfälle att undvika flera skulder för att istället reda upp sin ekonomi. En betalningsanmärkning är en indikation på att man bör se över sin inkomst samt sina kreditkort etcetera. Kanske göra sig av med kreditkort så man inte får flera ekonomiska problem och fler betalningsanmärkningar.