Betalningsföreläggande handlar om att be om hjälp av Kronofogden att få betalt eller att få en sak tillbaka. Om sedan personen som ska betala eller lämna tillbaka saken så sker ett så kallat utslag och därefter så utarbetar Kronofogden fram en plan. Med den planen så kallar Kronofogden sedan tillbaka pengarna eller saken. Betalningsföreläggande

Både privatpersoner och företag kan använda sig av Kronofogden för att driva in en skuld. Ett betalningsföreläggande kan ske vid köp av varor, om du lånat ut pengar eller vid köp av tjänster. Kronofogden kan även hjälpa till med att fastställa skulden om den skulle vara otydlig.

Det kostar 300 kronor att ansöka och du kan be om att få den avgiften inräknad i den skuld som kunden ska betala. Det går också att räkna med kostnader för det arbete det tar för dig att genomföra ansökan eller om det är via ett ombud, då max 380 kronor.

  • Är ett sätt att driva in en betalning från en kund.
  • Gäller också om det är saker som ska tillbaka från en kund.
  • Ansökan kostar 300 kronor, och själva verkställandet kostar ytterligare 600 kronor.
  • Kronofogden är bara en mellanhand; avbetalningen sker direkt till dig.
  • Delgivningen kan ske på fyra olika sätt: via Kronofogden, dig, polisen eller ett delgivningsföretag.
  • Sista steget i ett betalningsföreläggande är hos domstolen.
  • Ansökningsförfarandet är reglerat i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Hur det går till

Kronofogden kan skicka ut en delgivning inom fyra dagar från att de har tagit emot din ansökan. I denna ansökan måste du tydligt skriva ut vad skulden handlar om så att den andra parten förstår utan missförstånd. Du måste måste skicka in denna ansökan med en underskrift.

Kronofogden skickar sedan ut ett brev till den andra parten med ett delgivningskvitto. Detta ska skrivas på och skickas tillbaka för att visa att denne har läst föreläggandet. Kommer inget svar kommer utslaget bli att den andra parten måste betala. Om parten svarar kan den komma med invändningar.

Den andra parten kan också betala in allt, eller delvis och då kommer processen att fortsätta. Om den andra parten nekar skulden kan du driva det vidare till domstol och då tillkommer en kostnad på 600-2500 kronor. Denna avgift kan också läggas på skulden om den går igenom.

Processen med delgivning

Själva delgivningen, där du meddelar föreläggandet som Kronofogden har tagit fram, kan du välja att delge själv eller via ombud. Alternativen är då polisen eller delgivningsföretag och kostnaden för detta kan du riskera att få betala. Det finns dock situationer då du inte behöver stå för delgivningskostnaderna.

Kronofogden bestämmer om de kommer att genomföra delgivningen eller om du eller ett delgivningsföretag ska göra det. I de fall där det riskerar att bli en onödig kostnad för den svarande kommer Kronofogden att utföra delgivningen själva. Om den andra parten inte går att nå kommer Kronofogden att kontakta dig.

Du får då välja om du eller ett delgivningsföretag ska skicka föreläggandet. Om du nekar detta kommer Kronofogden att lägga ner ansökan. Om du går vidare och gör det själv eller via ett delgivningsföretag och därigenom får skulden betald kan du lägga delgivningskostnaden på den andra parten.