I början av varje månad görs en avstämning av ett företags konto på Skatteverket. Har det då ett underskott kan det skickas ut en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav från Skatteverket. Om skulden inte betalas in efter påminnelse, skickas skulden vidare till Kronofogden för handläggning och eventuellt indrivning.Betalningsuppmaning

  • Skatteverket stämmer av ett företags skattekonto varje månad
  • Om skattekontot har en skuld skickas det ut en betalningsuppmaning
  • Kontrollera gärna skattekontot regelbundet så att det inte blir underskott
  • Vid betalningsuppmaning tillkommer också en ränta på avgiften
  • Underskottet måste vara inbetalt den 26:e samma månad betalningsuppmaningen kommit
  • Betalas inte underskottet in efter betalningsuppmaning, kommer ett betalningskrav
  • Efter detta lämnas ärendet till Kronofogden för indrivning

Hur och när skickas en betalningsuppmaning?

Om underskottet är över en viss summa, bestämd av Skatteverket, skickas betalningsuppmaningen ut antingen digitalt eller som vanligt brev. Uppmaningen kommer som ett kontoutdrag där summan av underskottet står. Om företaget behöver betala andra uppgifter som moms, preliminärskatt eller arbetsgivaravgifter, så syns det inte på betalningsuppmaningen.

Skatteverket har en e-tjänst där det går att räkna ut hur mycket ett företag ska betala in för att underskottet inte ska finnas kvar. Det är bra att logga in regelbundet på skattekontot och kolla. Då är det inte så stor risk för att det ska bli ett underskott på skattekontot.

Om företaget inte betalar

När det blir ett underskott, läggs det på en ränta som också måste betalas in utöver själva summan på underskottet. Den räknas upp varje dag som pengarna inte betalas in. Underskottet måste vara inbetalt den 26:e den månaden som du har fått betalningsuppmaningen. Kom ihåg att betala i god tid, eftersom betalningen inte syns direkt.

Om underskottet inte blir betalt, kan det komma en ny betalningsuppmaning. Fortsätter företaget att inte betala, kommer det ett betalningskrav. Om företaget inte betalar då, kan Skatteverket be Kronofogden om hjälp med indrivning. Skatteverket kan också göra bedömningen att företaget är på obestånd. Då kan Skatteverket göra en ansökan om konkurs.