En bifirma är ett extra namn som du ger en del av ditt företag. Anmälan skickas in till Bolagsverket, när det kommer till lagstiftning så är det reglerna i firmalagen som gäller. Namnet på bifirman får till exempel inte gå att förväxla med det som bärs av ett annat varumärke eller företag.

  • Bifirma är ett namn som används av en viss del av företagets verksamhet.
  • I lagens ögon så är den aldrig en juridisk person.
  • När en bifirma används vid firmateckning ska måste företagsnamnet för hela verksamheten också anges.
  • Alla blanketter för att starta en bifirma finns hos Bolagsverket.
  • Kostnaden för att starta en bifirma är låg.
  • När företaget har flera bifirmor så måste dessas verksamhet skilja sig åt.
  • När företagsnamnet registreras på ett annat språk så talar man istället om en parallellfirma.

Bifirman benämner en del av företagets verksamhet

BifirmaBifirman är det namn som används av en avgränsad del av företagets verksamhet. Man kan säga att det är företagets alternativa namn. Ibland är den ett sätt att inte förvirra kunderna, den kan till exempel vara en kvarleva från företags gamla namn eller en benämning på förvärvade rörelser.

En bifirma kan aldrig vara en så kallad juridisk person. Den får därför inte innehålla en företagsförteckning av typen AB (aktiebolag) eller HB (handelsbolag). Detta är på grund av att namnet inte får vara vilseledande. Anmälan till Bolagsverket görs när firman bildas eller genom en ändringsblankett.

Registrering av bifirma

En bifirma ska endast avse en specifik del av företagets verksamhet. Det går att starta flera firmor av den här typen för företagets olika verksamhetsdelar. Dessa bifirmornas verksamhet får dock inte vara identisk. I beskrivningen av bifirman ska det tydligt framgå att dennas verksamhet är en del av huvudfirmans verksamhet.

Den som är en enskild näringsidkare kan själv besluta om att starta en bifirma och skickar då in en anmälan om registrering av bifirma. I aktiebolag så brukar det vara styrelsen som kommer överens om detta. I kommanditbolag handelsbolag så ska anmälan alltid undertecknas av samtliga bolagsmän.